Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Referat finansowy
  Ostatnia aktualizacja satyczeń 2018 r.  WERSJA ARCHIWALNA


  1. RF/ 01 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA WNIOSEK PODATNIKA
  Formularz 08/RF - zaświadczenie

  2. RF/ 02 WYDAWANIE DECYZJI DOTYCZĄCYCH ULG W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH NA WNIOSEK PODATNIKA (UMORZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI)

  3. RF/ 03 WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI Z KSIĘGI WIECZYSTEJ
  Formularz 19/RF Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki umownej ustanowionej nas rzecz Gminy Polanica-Zdrój
  Formularz 19a/RF o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej ustanowionej na rzecz Gminy Polanica-Zdrój w związku z zaległościami podatkowymi

  4. RF/ 04 UDZIELENIE 50-PROC.OBLIGATORYJNEJ BONIFIKATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU-PRZEZNACZONE I WYKORZYSTANE NA CELE MIESZKANIOWE
  O Formularz 18/RF - WNIOSEK DO  BURMISTRZA  GMINY   POLANICA-ZDRÓJ o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na rok 2018

  Karty usług RF-DG 05-06 oraz 07 dot. ewidencji działalności gospodarczej są nieaktualne.

  Informacje aktualne dotyczące działalnosci gospodarczej są dostepne na stronie
  http://prod.ceidg.gov.pl/ link bezpośredni do najważniejszych informacji jest tutaj >>>>
  WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ tj. formularz CEIDG-1 z załącznikami do pobrania tutaj >>>> 
  PORTALE DORADZAJĄCE PRZY REJESTRACJI FIRMY >>>>

  8. RF/ 08 WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Formularz 12/RF - Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Formularz 12a/RF - Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Formularz 20/RF - Oświadczenie
  Formularz 13/RF -zaświadczenie potwierdzające uregulowanie opłat (alkohol)

  9. RF/ 09 REJESTRACJA INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH  USŁUGI HOTELARSKIE (OŚRODKI WCZASOWE, POKOJE GOŚCINNE).

  10. RF/10 WYDAWANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ.
  O Formularz 17/RF - Wniosek o wydanie / zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

  11. RF/11 WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY POLANICA-ZDRÓJ 
  O Formularz 21/RF -Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Polanica-Zdrój
  O Formularz 22/RF - Oświadczenie


  Poprzednia archiwalna od stycznia 2018 r. wersja strony >>>>
  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-01-03 (296 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·