Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Podatki i opłaty lokalne na 2018 rok
  Obowiązujące wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 r.:
  - informacja w spr. podatku od nieruchomości -załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/93/2015 (IN-1) 
  - deklaracja na podatek od nieruchomości - załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/93/2015 (DN-1) 
  - informacja w sprawie podatku rolnego - załącznik nr 3 do uchwały nr  XVI/93/2015 (IR-1),
  - deklaracja na podatek rolny - załącznik nr 4 do uchwały nr  XVI/93/2015 (DR-1),
  - informacja w sprawie podatku leśnego - załącznik nr 5 do uchwały nr  XVI/93/2015 (IL-1)
  - deklaracja na podatek leśny - załącznik nr 6  do uchwały nr  XVI/93/2015 (DL-1),
  UCHWAŁA Nr VIII/55/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2017 r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. >>>>   
  UCHWAŁA  Nr XVI/92/2015 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 25 listopada 2015
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych >>>>
  UCHWAŁA Nr IX/74/2016 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 13 grudnia 2016 r.
  w sprawie: opłaty targowej
  >>>>
  UCHWAŁA Nr VIII/57/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie opłaty uzdrowiskowej >>>>
  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-01-08 (712 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·