Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XI/71-83/2017
  grudzień
  XI


  UCHWAŁA Nr XI/71/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r.
  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój >>>>     


  UCHWAŁA Nr XI/72/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r.
  w sprawie budżetu gminy Polanica-Zdrój na rok 2018 >>>>


  UCHWAŁA Nr XI/73/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r.
  w sprawie przyznania Panu Maciejowi Hawrylakowi tytułu „Zasłużony dla Miasta Polanica-Zdrój” >>>>     


  UCHWAŁA Nr XI/74/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój >>>>     


  UCHWAŁA Nr XI/75/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 >>>>


  UCHWAŁA Nr XI/76/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r.
  w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku w budżecie gminy >>>>     


  UCHWAŁA Nr XI/77/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r.
  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
  mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  >>>>


  UCHWAŁA Nr XI/78/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat >>>>  


  UCHWAŁA Nr XI/79/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr IX/66/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 listopada 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju >>>>     


  UCHWAŁA Nr XI/80/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Polanicy–Zdroju na lata 2018-2020  >>>>


  UCHWAŁA Nr XI/81/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r.
  w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „Sudety 2030” >>>>     


  UCHWAŁA Nr XI/82/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r.
  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju kontroli problemowej >>>>


  UCHWAŁA Nr XI/83/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju >>>>  


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-01-10 (195 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·