Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 1/2018 do nr 16/2018
  styczeń
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 1/2018 z 3 stycznia 2018 roku 
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 79/2017 Burmistrza Miasta Polanica - Zdrój z dnia 18 września 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie a art. 39, 40 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 poz. 1579) na zadanie: "Budowa budynku socjalno - biurowego DOM SPORTOWCA" >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 2/2018 z 4 stycznia 2018 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 3/2018 z 4 stycznia 2018 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości do oddania w dzierżawę
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 4/2018 z 5 stycznia 2018 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do zbycia >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 5/2018 z 5 stycznia 2018 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 6/2018 z 10 stycznia 2018 roku 
  w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 7/2018 z 10 stycznia 2018 roku 
  w sprawie: uruchomienia gminnego programu zdrowotnego do realizacji w 2018 roku
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 8/2018 z 10 stycznia 2018 roku 
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 9/2018 z 15 stycznia 2018 roku 
  w sprawie: wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Polanicy - Zdroju oraz jednostek organizacyjnych Gminy Polanica - Zdrój >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 10/2018 z 16 stycznia 2018 roku 
  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Polanica - Zdrój do sprzedaży >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 11/2018 z 17 stycznia 2018 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 12/2018 z 16 stycznia 2018 roku 
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 88/2011 Burmistrza Miasta Polanica - Zdrój z dnia 26.08.2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 13/2018 z 18 stycznia 2018 roku 
  w sprawie: ustalenia cennika na drewno pozyskiwane z lasów komunalnych zbywane osobom trzecim w roku 2018.
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 14/2018 z 19 stycznia 2018 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej wląsność Gminy Polanica - Zdrój przeznaczonej do zbycia >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 15/2018 z 22 stycznia 2018 roku 
  w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 16/2018 z 23 stycznia 2018 roku 
  w sprawie: ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 17/2018 z 31 stycznia 2018 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 18/2018 z 31 stycznia 2018 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 19/2018 z 16 stycznia 2018 roku 
  w sprawie: >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 20/2018 z 2 lutego 2018 roku 
  w sprawie: 
  ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 21/2018 z 31 stycznia 2018 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579) na zadanie: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie Gminy Polanica - Zdrój >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 22/2018 z 1 lutego 2018 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579) na zadanie: Prowadzenie bieżącej konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica - Zdrój
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 23/2018 z 29 stycznia 2018 roku 
  w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klas I szkoły podstawowej >>>>


   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-01-11 (164 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·