Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 101/2017 do nr 110/2017
  grudzień
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 101/2017 z 4 grudnia 2017 roku 
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 43/2016 Burmistrza Miasta Polanica - Zdrój z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie lub oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica - Zdrój >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 102/2017 z 5 grudnia 2017 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 103/2017 z 6 grudnia 2017 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym"
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 104/2017 z 6 grudnia 2017 roku 
  w sprawie:  powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kruczkowskiego w Polanicy - Zdroju" - umowa nr 110/2016 >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 105/2017 z 6 grudnia 2017 roku 
  w sprawie:  powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana sieci wodociągowej w ul. Tadeusza Kościuszki i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Polanicy - Zdroju" - umowa nr 109/2016 >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 106/2017 z 7 grudnia 2017 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 107/2017 z 8 grudnia 2017 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 108/2017 z 13 grudnia 2017 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 109/2017 z 18 grudnia 2017 roku 
  w sprawie: ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 110/2017 z 27 grudnia 2017 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie wymiany palnika kotła olejowego na gazowy z wykonaniem przyłącza gazowego oraz instalacji gazowej wewnętrznej zasilającej kocioł c.o. w kotłowni szkolnej w Polanicy - Zdroju przy ul. T. Kościuszki 13 i 15 - umowa nr 117/2017 z dnia 06.11.2017 r. >>>>  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-01-12 (82 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·