Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 61/2017 do nr 68/2017
  lipiec
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 61/2017 z 5 lipca 2017 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40 ustawy prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na zadanie: "Zaprojektowanie i wykonanie wymiany kotła c.o. i dostosowanie istniejących instalacji w kotłowni Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Wojska Polskiego w Polanicy-Zdroju"  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 62/2017 z 17 lipca 2017 roku 
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 63/2017 z 21 lipca 2017 roku 
  w sprawie:
  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 64/2017 z 21 lipca 2017 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 65/2017 z 26 lipca 2017 roku 
  w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 66/2017 z 24 lipca 2017 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 67/2017 z 26 lipca 2017 roku 
  w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 68/2017 z 31 lipca 2017 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 >>>>


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-01-12 (100 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·