Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr II/2-10/2018
  luty
  II


  UCHWAŁA Nr II/2/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 lutego 2018 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/45/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 września 2017 r.
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  >>>>     


  UCHWAŁA Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 lutego 2018 r.
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu >>>>


  UCHWAŁA Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 lutego 2018 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój >>>>


  UCHWAŁA Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 lutego 2018 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 >>>>         


  UCHWAŁA Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/2/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania >>>>              


  UCHWAŁA Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 lutego 2018 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok >>>>


  UCHWAŁA Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 lutego 2018 r.
  w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 >>>>


  UCHWAŁA Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 lutego 2018 r.
  w sprawie uchwalenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na rok 2018 >>>>         


  UCHWAŁA Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju na rok 2018 >>>>               


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-02-09 (217 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·