Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Wybory samorządowe 2018

  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>

  • Zarządzenie nr 524 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>

  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju >>>>

  • Wyniki wyborów z oficjalnej strony PKW wybory2018.pkw.gov.pl

  • Wyniki głosowania na Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój – II tura 04.11.2018 r. >>>> 

  • Informacja - dowóz do lokali wyborczych - II tura >>>>

  • Komunikat - dowóz do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Szkoła Edukator) - II tura >>>>

  • Uchwała MKW o ponownym głosowaniu na burmistrza w dniu 4.11.2018 r. >>>>

  • Wyniki głosowania na Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w dniu 21.10.2018 r. >>>>

  • Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju w dniu 21.10.2018 r. >>>>

  • WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłodzku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kłodzkiego zarządzonych na dzien 21 października 2018 r. >>>>

  • Obwieszczenie WKW we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. >>>>

  • Informacja - dowóz do lokali wyborczych>>>>

  • Komunikat - dowóz do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Szkoła Edukator)>>>>

  • OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanicy-Zdroju z dnia 3.10.2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza >>>>

  • OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanicy-Zdroju z dnia 3.10.2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych >>>>

  • OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanicy-Zdroju z dnia 2.10.2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych >>>>

  • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 1.10.2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych >>>>

  • Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanicy–Zdroju o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.>>>> 

  • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z 28.09.2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kłodzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. >>>>

  • Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z 24.09.2018 r. o dodatkowych zgłoszeniach do obwodowych komisji wyborczych oraz o losowaniu >>>>

  • Obwieszczenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych >>>>

  • Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanicy-Zdrojuo składzie komisji >>>>

  • Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanicy-Zdroju dot. terminów dyżurów >>>>

  • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w wyborach
   - obywateli polskich >>>>
   - obywateli UE >>>>

  • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych >>>>
   - wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa >>>>
   - zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa >>>>

  • Obwieszczenie Burmistrza Miasta o okręgach wyborczych >>>>

  • Obwieszczenie Burmistrza Miasta o nieodpłatnym plakatowaniu >>>>

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów >>>>

  • Wykaz urzędników wyborczych powołanych w mieście Polanica-Zdrój >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-02-22 (2301 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·