Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr IV/12-21/2018
  marzec
  IV


  UCHWAŁA Nr IV/12/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 7 marca 2018 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 >>>>     


  UCHWAŁA Nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 7 marca 2018 r.
  w sprawie uchylenia uchwały własnej >>>>


  UCHWAŁA Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 7 marca 2018 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław, przy ul. Henryka Sienkiewicza >>>>


  UCHWAŁA Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 7 marca 2018 r.
  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Polanica-Zdrój >>>>         


  UCHWAŁA Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania >>>>              


  UCHWAŁA Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 7 marca 2018 r.
  w sprawie podziału Gminy Polanica-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu >>>>


  UCHWAŁA Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 7 marca 2018 r.
  w sprawie podziału Gminy Polanica-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych >>>>


  UCHWAŁA Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 7 marca 2018 r.
  w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych >>>>


  UCHWAŁA Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 7 marca 2018 r.
  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Dołącz do aktywnych” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego >>>>


  UCHWAŁA Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 7 marca 2018 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Polanica - Zdrój do Klastra Energii ARES >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-03-19 (193 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·