Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO
  Strona ARCHIWALNA ostatnia aktualizacja - marzec 2018 r.
  1. Burmistrz Miasta - mgr inż. Jerzy Terlecki - pok. 17, tel. 748680600

  2. Z-ca Burmistrza - mgr inż. Dariusz Kupiec - pok. 15, tel. 748680600 

  3. Sekretarz Gminy - mgr Jolanta Surmińska-Rudnicka - pok. 20, tel. 748680620

  4. Skarbnik Gminy mgr Wioletta Książkiewicz - pok. 19, tel. 748680629

  URZĄD STANU CYWILNEGO:

  1. Kierownik mgr Adam Potocki - pok. 5, tel. 748680605

  2. Z-ca Kierownika - mgr inż. Anna Hadała - pok. 10, tel. 74 868 06 10

  3. Stanowisko d/s Obywatelskich - Jadwiga Wągrowska - pok. 10, tel. 74 868 06 34

  RADCY PRAWNI:

  1. Radca Prawny - mgr Arkadiusz Szymkiewicz - pok. 13, tel. 748680613

  SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY D/S:

  1. Sekretariatu - Ewa Szwed  - pok. 16, tel. 74 868 06 00

  2. Infrastruktury Technicznej - Tadeusz Putek - pok. 11, tel. 74 868 06 11

  3. Architektury Miejskiej i Zamówień Publicznych - mgr inż. Przemysław Gałka - pok. 27, tel. 74 8680626

  4. Gospodarki Mieszkaniowej - Sabina Gazda - pok. 22, tel. 74 868 06 35

  5. Gospodarki Nieruchomościami mgr Jakub Wojtaczka - pok. 27, tel. 74 868 06 36

  6. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - mgr inż. Katarzyna Rybacka - pok. 25, tel. 74 868 06 25

  7. Ogólno-Administracyjnych i Rolnictwa - Julitta Łukomska - pok. 22, tel.  74 868 06 21

  8. Obsługi Rady Miejskiej - mgr Adriana Kidacka-Czyrnek - pok. 1, tel. 74 868 06 01

  9. Unijnych -  mgr Przemysław Leś - pok. 25, tel. 74 868 06 30

  10. Starszy Informatyk - mgr inż. Robert Szeniszewski - pok. 30, tel. 74 868 06 18

  11. Działalności Gospodarczej i Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów - Agnieszka Wybraniec-pok.11, tel.748680614

  REFERAT FINANSOWY STANOWISKA PRACY D/S:

  1. Księgowości Budżetowej - mgr Monika Jakubowska - pok. 6, tel. 74 868 06 04

  2.
  Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych mgr Sylwia Kurek -pok 9, tel 74 868 06 03

  3. Windykacji Należności - Elżbieta Majewska - pok. 29, tel. 74 868 06 07

  4. Księgowości Podatkowej - Jadwiga Czarnecka - pok. 9, tel. 74 868 06 09

  5. Płac i Ubezpieczeń Społecznych - Krystyna Olszewska - pok. 21, tel. 74 868 06 06

  6. Kasjer - Jolanta Klimczak - pok. 8, tel. 74 868 06 08

  7. Zastępca Skarbnika Gminy - mgr Maria Adamczyk - pok. 6, tel. 74 868 06 42

  8. Księgowości i Windykacji Należności - mgr Renata Nowak - pok. 7, tel. 74 868 06 40

  9. Wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - mgr inż. Barbara Serwinowska - pok. 7, tel. 74 868 06 31

  STRAŻ MIEJSKA:

  1. p.o. Komendanta - Andrzej Kuś - pok. 17, tel. 74 868 06 52

  2. Strażnik - Henryk Jaśków - pok. 17, tel. 74 868 06 52

  3. Strażnik - Krzysztof Kowalczyk - pok. 17, tel. 74 868 06 52


   


  Archiwalna Organizacja Urzędu (do marca 2018 r.) >>>>
  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-03-26 (615 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·