Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Podatki i opłaty lokalne na 2017 rok
  Obowiązujące wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 r.:

  - informacja w spr. podatku od nieruchomości -załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/93/2015 (IN-1) 

  - deklaracja na podatek od nieruchomości - załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/93/2015 (DN-1) 

  - informacja w sprawie podatku rolnego - załącznik nr 3 do uchwały nr  XVI/93/2015 (IR-1),

  - deklaracja na podatek rolny - załącznik nr 4 do uchwały nr  XVI/93/2015 (DR-1),

  - informacja w sprawie podatku leśnego - załącznik nr 5 do uchwały nr  XVI/93/2015 (IL-1)

  - deklaracja na podatek leśny - załącznik nr 6  do uchwały nr  XVI/93/2015 (DL-1),
  UCHWAŁA Nr VIII/55/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2017 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości >>>>
  UCHWAŁA  Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 25 listopada 2015

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych >>>>
  UCHWAŁA Nr IX/74/2016 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 13 grudnia 2016 r.

  w sprawie: opłaty targowej
  >>>>
  UCHWAŁA Nr VIII/57/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.

  w sprawie opłaty uzdrowiskowej >>>>
  Informacja dot. udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2017 rok

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. >>>>>

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. >>>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-05-28 (269 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·