Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr VI/33-40/2018
  maj
  VI


  UCHWAŁA Nr VI/33/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 maja 2018 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 >>>>     


  UCHWAŁA Nr VI/34/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 maja 2018 r.
  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego >>>>


  UCHWAŁA Nr VI/35/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 maja 2018 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr VI/50/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Polanica-Zdrój  >>>>


  UCHWAŁA Nr VI/36/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 maja 2018 r.
  w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanica - Zdrój  >>>>         


  UCHWAŁA Nr VI/37/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju >>>>              


  UCHWAŁA Nr VI/38/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 maja 2018 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju >>>>


  UCHWAŁA Nr VI/39/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 maja 2018 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi zatytułowanej „skarga na Radę Miejską i Urząd Miejski z Polanicy-Zdroju” w zakresie dotyczącym Burmistrza Miasta >>>>


  UCHWAŁA Nr VI/40/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 maja 2018 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r.
  w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji. 
  >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-05-29 (159 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·