Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr VII/41-52/2018
  czerwiec
  VII


  UCHWAŁA Nr VII/41/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 czerwca 2018 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Polanica – Zdrój za 2017 rok >>>>     


  UCHWAŁA Nr VII/42/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 czerwca 2018 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Polanica – Zdrój >>>>


  UCHWAŁA Nr VII/43/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 czerwca 2018 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Polanica-Zdrój  >>>>


  UCHWAŁA Nr VII/44/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 czerwca 2018 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018  >>>>         


  UCHWAŁA Nr VII/45/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu >>>>              


  UCHWAŁA Nr VII/46/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 czerwca 2018 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu >>>>


  UCHWAŁA Nr VII/47/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 czerwca 2018 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr V/42/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanica-Zdrój >>>>


  UCHWAŁA Nr VII/48/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 czerwca 2018 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
  >>>>


  UCHWAŁA Nr VII/49/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do uchwały nr IX/49/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi >>>>              


  UCHWAŁA Nr VII/50/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 czerwca 2018 r.
  w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Polanica-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych >>>>


  UCHWAŁA Nr VII/51/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 czerwca 2018 r.
  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Polanica-Zdrój >>>>


  UCHWAŁA Nr VII/52/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 czerwca 2018 r.
  w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Kłodzkiego  >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-07-03 (138 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·