Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr VIII/53-59/2018
  lipiec
  VIII


  UCHWAŁA Nr VIII/53/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 6 lipca 2018 r.
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta >>>>     


  UCHWAŁA Nr VIII/54/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 6 lipca 2018 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (najmu) tych samych gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat >>>>


  UCHWAŁA Nr VIII/55/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 6 lipca 2018 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (najmu) tej samej gminnej nieruchomości gruntowej, na czas nieoznaczony  >>>>


  UCHWAŁA Nr VIII/56/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 6 lipca 2018 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stary Zdrój, przy ul. Wiejskiej  >>>>         


  UCHWAŁA Nr VIII/57/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 6 lipca 2018 r.
  w sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej >>>>              


  UCHWAŁA Nr VIII/58/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 6 lipca 2018 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 >>>>


  UCHWAŁA Nr VIII/59/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 6 lipca 2018 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stary Zdrój, przy ul. Kamiennej, miasto Polanica-Zdrój >>>>  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-07-13 (138 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·