Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr IX/60-65/2018
  lipiec
  IX


  UCHWAŁA Nr IX/60/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 lipca 2018 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 >>>>     


  UCHWAŁA Nr IX/61/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 lipca 2018 r.
  w sprawie zmiany do uchwały nr V/42/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Polanica-Zdrój >>>>


  UCHWAŁA Nr IX/62/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 lipca 2018 r.
  w sprawie zmiany do uchwały nr V/23/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  >>>>


  UCHWAŁA Nr IX/63/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 lipca 2018 r.
  w sprawie zmiany do uchwały nr V/32/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  >>>>         


  UCHWAŁA Nr IX/64/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 lipca 2018 r.
  w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego” >>>>              


  UCHWAŁA Nr IX/65/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 lipca 2018 r.
  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju kontroli problemowej >>>>


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-08-13 (161 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·