Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Majątek Gminy

   


  1. INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PRZEKSZTAŁCEŃ  I  PRYWATYZACJI  MIENIA  KOMUNALNEGO  ZA 2005 rok czytaj tutaj >>>> (pdf)
  2. INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PRZEKSZTAŁCEŃ  I  PRYWATYZACJI  MIENIA  KOMUNALNEGO  ZA 2003 rok czytaj tutaj >>>> (doc)    I N F O R M A C J A

  o stanie mienia komunalnego na 31.12.2002 r.

   

  1. Grunty ogółem     - 259,80 ha

  W roku 2003 planowane jest zmniejszenie powierzchni gruntów o 9,90 ha

  w tym:

  - działki zabudowane     - 1,40 ha (sprzedaż w drodze przetargowej)

  - rolne     - 5,00 ha (sprzedaż w drodze przetargowej)

  - pozostałe     - 2,00 ha (wydzielenie terenów pod zabudowę-sprzedaż)

  - tereny niezabudowane     - 1,50 ha (sprzedaż w drodze przetargowej)

  Z ogólnej powierzchni - 259,80 ha w bezpośrednim zarządzie gminy jest - 117,20 ha, w zarządzie jednostek komunalnych 31,40 ha, dzierżawa - 56,70 ha oraz inne formy władania - 26,30 ha (grunty będące w posiadaniu FWP w Polanicy Zdroju), wieczyste użytkowanie - 28,20 ha.

  2. Lasy     - 74,20 ha

  Powierzchnia lasów w 2003 roku ulega zmniejszeniu o 0,30 ha. Sprzedaż pod zabudowę usługowo-mieszkalną (działki na ul. Kłodzkiej).

  3. Parki     - 9,20 ha

  Powierzchnia parku w 2003 roku nie ulega zmianie.

  4. Budynki

  W 2003 roku planowane jest zmniejszenie o 5 budynków

  w tym:

  - budynki mieszkalne - zmniejszenie liczby budynków o 5 (sprzedaż budynków mieszkalnych - lokatorskich)

  5. Budowle i urządzania techniczne.

  - Wodociągi - pozostają na niezmienionym poziomie jak również długość sieci wodociągowej

  - Oczyszczalnia ścieków   - 1 szt.

  - Wysypisko śmieci   - 1 szt.

  - Drogi gminne pozostałe na niezmienionym poziomie

  - Obiekty sportowe 3 szt. (2 boiska i kort tenisowe)

  6. Środki transportowe   - 19 szt.

  Środki transportowe - zwiększenie o 1 szt. (na potrzeby MZK)

  7. Inwestycje gminne (stan zaangażowania).

  W roku 2003 z budżetu gminy planuje się przeznaczyć  na  inwestycje gminne kwotę     - 2.146.500,00 zł

  Z tego przeznacza się:

  - inwestycje kontynuowane     - 1.329.500,00 zł

  w tym:

       · Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2     - 250.000,00 zł

       · Szkolne Schronisko Młodzieżowe     - 186.690,00 zł

       · Elewacje budynków     - 83.000,00 zł

       · ul. Orkana, Staffa     - 120.000,00 zł

       · Teatr Zdrojowy     - 50.000,00 zł

       · Mały Rynek     - 215.410,00 zł

       · Rewaloryzacja Parku     - 424.400,00 zł

  - inwestycje nowe     - 817.000,00 zł

       · ul. Dąbrowskiego     - 75.000,00 zł

       · wykup gruntów     - 242.000,00 zł

       · budynek socjalny     - 200.000,00 zł

       · nowe punkty świetlne     - 180.000,00 zł

       · ul. Matuszewskiego     - 110.000,00 zł

       · UM Polanica Zdrój     - 10.000,00 zł

  8. Pozostałe gminne jednostki organizacyjne     - 1 szt. 


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-06-16 (8459 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·