Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 67/2018 do nr 73/2018
  sierpień
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 67/2018 z 1 sierpnia 2018 roku 
  w sprawie: powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Polanica - Zdrój na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 68/2018 z 2 sierpnia 2018 roku 
  w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiace mieszkaniowy zasób gminy >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 69/2018 z 31 lipca 2018 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 70/2018 z 14 sierpnia 2018 roku 
  w sprawie: powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia robót budowlanych zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Żeromskiego w Polanicy - Zdroju >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 71/2018 z 17 sierpnia 2018 roku 
  w sprawie: powołania komisji odbiorowej do wykonywania czynności odbioru końcowego zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy - Zdroju w ramach zadania "Rewitalizacja Centrum Polanicy - Zdroju" >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 72/2018 z 31 sierpnia 2018 roku 
  w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do sporzadzenia projektu budżetu na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2023 >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 73/2018 z 31 sierpnia 2018 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 >>>>


     Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-09-12 (72 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·