Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 74/2018 do nr 88/2018
  wrzesień

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 74/2018 z 3 września 2018 roku 
  w sprawie: powołania pełnomocnika Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanicy - Zdroju ds. informatyki >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 75/2018 z 4 września 2018 roku 
  w sprawie: wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 76/2018 z 4 września 2018 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 77/2018 z 5 września 2018 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do zbycia >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 78/2018 z 4 września 2018 roku 
  w sprawie: powołania komisji odbiorowej do wykonywania czynności odbioru końcowego zadania pod nazwą: "Wykonanie remontu łącznika pomiędzy ul. Słoneczną i ul. Polną w Polanicy - Zdroju" >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 79/2018 z 3 września 2018 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579) na zadanie: Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Polanicy - Zdroju >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 80/2018 z 12 września 2018 roku 
  w sprawie: przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 81/2018 z 12 września 2018 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 82/2018 z 12 września 2018 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 83/2018 z 13 września 2018 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę/najem >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 84/2018 z 14 września 2018 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę/najem >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 85/2018 z 26 września 2018 roku 
  w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach samorzadowych zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r. >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 86/2018 z 28 września 2018 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do zbycia >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 87/2018 z 28 września 2018 roku 
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica - Zdrój >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 88/2018 z 28 września 2018 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-09-12 (106 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·