Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE Z OTWARCIA OFERT I INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ( OSY )
  Administracja

  AM-ZP. 271.15.2019

  Dotyczy:postępowania w trybie przetargu nieograniconego na zadanie:

  "Otwarte Strefy Aktywności (OSA) przy ul. Sportowej i Tadeusza Gajcego"

  • unieważnienie >>>>

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 18-07-2019 o godz. 12:25:33


  Sprzedaż mienia 2019: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargów - 16.07.2019 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 17-07-2019 o godz. 15:52:35


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 75/2019)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1463 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 12-07-2019 o godz. 13:07:10


  Dofinansowanie na likiwdację AZBESTU!!!
  Administracja
  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów (wyrobów) zawierających AZBEST.  Informacje o dofinansowaniu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju, pokój nr 25, nr tel. 74 868 06 30, pokój nr 14a, nr tel. 74 868 06 25 lub na stronie www.bip.polanica.pl


  Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju

   

  do dnia 17 lipca 2019 r.
   
  Ogłoszenie >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 09-07-2019 o godz. 11:37:12


  Informacja Starosty Kłodzkiego o zagrożeniu w lasach
  Administracja
  Informacja Starosty Kłodzkiego
  o zagrożeniu w lasach na terenie powiatu kłodzkiego
  oraz obowiązkach właścicieli lasów
   
  pełna treść informacji >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 09-07-2019 o godz. 11:32:40


  Gry sportowe bez granic
  Administracja
  Gmina Polanica – Zdrój
  realizuje mikroprojekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001822

  pn. „Gry sportowe bez granic”

  z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska,

  Głównym celem projektu jest pokazanie dzieciom i młodzieży możliwości spędzania wolnego czasu poprzez organizację dwóch spotkań (tygodniowych obozów sportowych) dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat z Czech i Polski.

  Projekt realizowany jest od 1 września 2018 roku do 30 września 2019 r.

  Partner Wiodący: Rychnovský všesportovn spolek
  Partner Mikroprojektu: Gmina Polanica - Zdrój

  Całkowita wartość projektu: 46.258,40 EUR
  Wartość dofinansowania z EFRR: 39.319,64 EUR

   

  (Czytaj więcej... | 1452 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 05-07-2019 o godz. 10:46:53


  Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego
  Administracja
  Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych.

  Pełna treść informacji >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 04-07-2019 o godz. 15:13:30


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (wodociąg Sportowa)
  Administracja

  AM-ZP.271.16.2019

  Przedmiot zamówienia:

  "BUDOWA WODOCIĄGU W UL. SPORTOWEJ W POLANICY-ZDROJU"

  Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 569393-N-2019 w dniu 04.07.2019 r.

  (Czytaj więcej... | 1293 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 04-07-2019 o godz. 13:43:39


  ZNALEZIONO PSA!
  Administracja

  W dniu 02.07.2019 r. na terenie Polanicy-Zdroju znaleziono psa.
  PILNIE POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL LUB OSOBA CHĘTNA DO ADOPCJI!
  Kontakt telefoniczny pod nr tel. 74 868 06 52, 607 990 302, 607 990 304

  Zdjęcia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 03-07-2019 o godz. 16:50:04


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (OSY)
  Administracja

  AM-ZP.271.15.2019

  Przedmiot zamówienia:

  OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI ( OSA ) PRZY UL. SPORTOWEJ I UL. T. GAJCEGO

  Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 568032-N-2019 w dniu 02.07.2019r.

  (Czytaj więcej... | 1733 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 02-07-2019 o godz. 14:22:40


  Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Administracja
  OBWIESZCZENIE

  Ministra Środowiska

  dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 arkusz: Szalejów Górny.

  pełna treść Obwieszczenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 27-06-2019 o godz. 10:03:36


  Sprzedaż mienia 2019: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu - 18.06.2019 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 26-06-2019 o godz. 14:13:11


  Informacja dotycząca dyżuru Przewodniczącej Rady Miejskiej
  Administracja
  Informujemy mieszkańców,  że w dniu 25 czerwca 2019 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej nie będzie pełniła dyżuru.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 25-06-2019 o godz. 10:44:56


  Godziny pracy Urzędu w dniach 26-27.06.2019 r.
  Administracja
  INFORMACJA
   
  Informujemy, że ze względu na zbliżającą się falę upałów Urząd Miejski w Polanicy - Zdroju będzie czynny do godz. 14.00 w dniu 26.06 (środa) oraz 27.06. (czwartek).
  Za utrudnienia przepraszamy.
   
  Z poważaniem
  Mateusz Jellin
  Burmistrz Miasta

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 25-06-2019 o godz. 09:07:00


  Spotkanie dla mieszkańców dot. Programu Czyste Powietrze
  Administracja

  Chcesz skorzystać z dofinansowania na termomodernizację i ogrzewanie budynku jednorodzinnego?
  Nie wiesz na jaką pomoc od rządu możesz liczyć?

  ✅ Przyjdź na bezpłatne spotkanie z przedstawicielami Fundacji #CzystePowietrze podczas, którego m.in.: 

  👉 Dowiesz się jaka należy Ci się dotacja

  👉 Co trzeba zrobić, aby otrzymać najwyższe dofinansowanie

  👉 Otrzymasz pomoc przy wypełnieniu wniosku

  ➡➡Spotkanie odbędzie się 25 czerwca o godz. 17:00  w Teatrze Zdrojowym - Centrum Kultury i Promocji, Parkowa 2 w Polanicy Zdrój.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 19-06-2019 o godz. 14:11:26


  Sprzedaż mienia 2019: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargu - 18.06.2019 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 19-06-2019 o godz. 13:17:44


  Sprzedaż mienia 2019: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju:

  (Czytaj więcej... | 9327 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 14-06-2019 o godz. 12:52:18


  Zam. do 30000 - 2019: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Administracja

  Polanica – Zdrój, dnia 13 czerwca 2019 r.

  RUE.040.3.2019.BS

  INFORMACJA
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  (Czytaj więcej... | 1044 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-06-2019 o godz. 15:29:46


  Zam. do 30000 - 2019: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Administracja

  Polanica–Zdrój, dnia 13 czerwca 2019 r.

  RUE.040.3.2019.BS

  INFORMACJA
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  (Czytaj więcej... | 1047 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-06-2019 o godz. 15:27:04


  Zam. do 30000 - 2019: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 13 czerwca 2019 r.
  RUE.040.3.2019.BS
  INFORMACJA
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  (Czytaj więcej... | 1038 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-06-2019 o godz. 15:23:08


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  6003373
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  12-06-2019
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 67/2019 z dn. 12 czerwca 2019 r.
  · Godziny pracy Urzędu w dniach 12-13.06.2019 r.
  11-06-2019
  · VII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 18.06.2019 r.
  · VI, NADZWYCZAJNA, UROCZYSTA SESJA RADYM MIEJSKIEJ - 15.06.2019 r.
  07-06-2019
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 64 i 65/2019)
  · Informacj dot. przyjęć mieszkańców
  06-06-2019
  · Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 61/2019)
  05-06-2019
  · Posiedzenie Komisji budżetu i Mienia Komunalnego -12.06.2019r.
  · Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - 12.06.2019r.

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·