Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA



  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 49/2019)
  Administracja Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1023 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 19-04-2019 o godz. 13:17:19


  "Polanica dla Ziemi" - akcja porzadkowania miasta
  Administracja

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 18-04-2019 o godz. 14:19:50


  PROCEDURY POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
  Administracja
  PROCEDURY POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI NA TERENIE
  GMINY POLANICA-ZDRÓJ


  Informator dotyczący postępowania ze zwierzętami bezdomnymi

  (Czytaj więcej... | 538 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 18-04-2019 o godz. 14:18:00


  Życzenia Wielkanocne
  Administracja

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 18-04-2019 o godz. 14:10:50


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 47/2019)
  Administracja Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1350 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 17-04-2019 o godz. 14:30:50


  Sesje-ogłoszenia: IV SESJA RADY MIEJSKIEJ - 24.04.2019 r.
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia  17 kwietnia 2019 r.
  RM.0002.4.2019                                                      

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 24 kwietnia 2019 r. o godz. 1400  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 (NA PARTERZE) ODBĘDZIE SIĘ  IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU KADENCJI 2018-2023, w roku 2019.

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 3765 bajtów więcej | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 17-04-2019 o godz. 11:15:54


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 44/2019)
  Administracja Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1382 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 12-04-2019 o godz. 12:59:35


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (wodociąg w ul. Polnej przetarg II )
  Administracja

  AM-ZP.271.11.2019

  Przedmiot zamówienia:

  "BUDOWA WODOCIAGU W UL. POLNEJ - II przetarg"

  Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem 535944-N-2019 w dniu 10.04.2019r.

   

  (Czytaj więcej... | 962 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 10-04-2019 o godz. 12:45:29


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY ( zieleń miejska)
  Administracja

  AM-ZP.271.9.2019

  Zadanie pod nazwą:

  "Konserwacja i utrzymywanie zieleni miejskiej w Polanicy-Zdroju w okresie od 16 kwietnia 2019r. do 15 kwietnia 2020r."

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 550070235 -N-2019 w dniu 10.04.2019r.

  (Czytaj więcej... | 558 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 10-04-2019 o godz. 11:24:45


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY ( zieleń-parki )
  Administracja

  AM-ZP. 271.8.2019

  Zadanie pod nazwą:

  " Konserwacja i utrzymanie Parku Zdrojowego i Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju w okresie od 16 kwietnia 2019r. do 15 kwietnia 2022r.

  Zamiar zawarcia umowy został ogłoszony w Biuletynie Zamowień Publicznych w dniu 10 kwietnia 2019r. pod numerem 550070138-N-2019

  (Czytaj więcej... | 532 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 10-04-2019 o godz. 11:18:50


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego
  Administracja Polanica-Zdrój, dnia 9 kwietnia 2019 r.
  RM.0012.3.4.2019

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  BUDŻETU  I  MIENIA KOMUNALNEGO  
  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY – ZDROJU  
  W  MIESIĄCU  KWIETNIU  2019 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  17 kwietnia  2019  r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2196 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 09-04-2019 o godz. 15:03:05


  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 12.04.2019 r.
  Administracja Polanica - Zdrój, dnia 9 kwietnia 2019 r.
  RM.0012.1.4.2019                                            

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI   REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ
  W  POLANICY – ZDROJU  W  MIESIĄCU  KWIETNIU 2019 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  12 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2724 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 09-04-2019 o godz. 15:00:54


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( Przebudowa ul. Gajcego ) - II przetarg
  Administracja

  AM-ZP.271.10.2019

  Gmina Polanica-Zdrój ogłasza postępowanie na zadanie pod nazwą:

  "Przebudowa ul. T. Gajcego w Polanicy-Zdroju"

  przetarg II

  Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 535216-N-2019 w dniu 09.04.2019r.

  (Czytaj więcej... | 1685 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 09-04-2019 o godz. 10:56:10


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU (wodociąg w ul. Polnej)
  Administracja

  AM-ZP.271.3.2019

  Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:

  "Budowa wodociągu w ul. Polnej w Polanicy-Zdroju"

  (Czytaj więcej... | 415 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 09-04-2019 o godz. 10:11:14


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU (Przebudowa ul. Gajcego)
  Administracja

  AM-ZP.271.6.2019

  Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie:

   "Przebudowa ul. T. Gajcego w Polanicy-Zdroju"

  (Czytaj więcej... | 389 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 08-04-2019 o godz. 13:05:09


  Z.powyżej 30000-2019: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (Przebudowa ul. Gajcego)
  Administracja

  AM-ZP.271.6.2019

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pod nazwą:

  "Przebudowa ulicy T. Gajcego w Polanicy-Zdroju"

  (Czytaj więcej... | 414 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 04-04-2019 o godz. 14:42:17


  Sprzedaż mienia 2019: Ogłoszenie o przetargu (działka gruntu)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. Bystrzyckiej w granicach niezabudowanej działki gruntu nr 108/1 (AM–2) o pow. 752 m², obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00102251/8.

  (Czytaj więcej... | 8061 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 03-04-2019 o godz. 15:56:42


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 2 kwietnia  2019 r.
  RM.0012.4.4.2019

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU  KWIETNIU 2019 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  10 kwietnia 2019 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2230 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 03-04-2019 o godz. 11:50:44


  Aplikacja "Blisko"
  Administracja

  Zachęcamy do bezpłatnego pobrania Aplikacji "Blisko" na swoje telefony. Dzięki tej aplikacji będziecie Państwo mieli stały dostęp do informacji dot. spraw urzędowych, wydarzeń kulturalnych oraz zarządzania kryzysowego. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy oraz goście mieli stały dostęp do najważniejszych informacji. W Aplikacji "Blisko" można nas znaleźć pod hasłem: Gmina Polanica-Zdrój.

  (Czytaj więcej... | 749 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 03-04-2019 o godz. 08:03:28


  ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie drogi dojazdowej - nr 80/13
  Administracja

  IT.271.6.2019.TP

  Polanica-Zdrój 2019-03-28

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Droga nr 80/13, obręb Nowy Zdrój

  Wykonanie drogi dojazdowej do działek budowlanych  o nr ewidencyjnym 80/15, 80/16, 80/17, 80/18, obręb Nowy Zdrój w Polanicy-Zdroju
   
  1. Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia ofert cenowej na wykonanie drogi dojazdowej do działek budowlanych - 80/15, 80/16, 80/17, 80/18, obręb Nowy Zdrój w Polanicy-Zdroju (droga dojazdowa nr 80/13, obręb Nowy Zdrój w Polanicy-Zdroju – droga od ul. Mickiewicza)

  (Czytaj więcej... | 2547 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 29-03-2019 o godz. 16:05:03


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  5659817
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  28-03-2019
  · UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (zieleń parkowa i leśna)
  · ZAWIADOMIENIE O WYBORZE (wodociąg w ul. Polnej)
  26-03-2019
  · Posiedzenie Komisji UZdrowiskowej i Spraw Społecznych -3.04.2019r.
  25-03-2019
  · Informacja z Walnego Zebrania SGU RP
  22-03-2019
  · INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (utrzymanie parków)
  · Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem
  · Spotkanie dotyczące Programu Czyste powietrze
  21-03-2019
  · ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (remonty cząstkowe)
  20-03-2019
  · III sesja Rady Miejskiej - 27.03.2019 r.
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 36/2019)

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·