Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Archiwum przetargów: Zaproszenie do składania ofert - radio Termomodernizacja Gminazjum
  Administracja

  Polanica – Zdrój, 19.11.2014 r.
  Gmina Polanica – Zdrój                                                                       
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica – Zdrój
  UE.271.30.2014.MŁK

  Burmistrz Miasta Polanica – Zdrój

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.

  Produkcja i emisja spotu radiowego  w ramach promocji projektu: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”, realizowanego w ramach Działania nr 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej, Priorytet nr 5 RPO WD

  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych


  Notatka: Zdjęto z tablicy ogłoszeń 01.12.2014 r.

  (Czytaj więcej... | 5950 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 19-11-2014 o godz. 15:53:17


  Archiwum przetargów: Informacja o unieważnieniu postępowanie - radio term.
  Administracja

  Polanica – Zdrój, 19.11.2014 r.

  UE.271.29.2014.MŁK

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: Produkcja i emisja spotu radiowego  w ramach promocji projektu: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”, realizowanego w ramach Działania nr 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej, Priorytet nr 5 RPO WD
     


  Notatka: Zdjęto z tablicy ogłoszeń 01.12.2014 r.

  (Czytaj więcej... | 2048 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 19-11-2014 o godz. 15:13:57


  Archiwum przetargów: Informacja o wyborze oferty - emisja radiowa Term. Gimnazjum
  Administracja

  Polanica–Zdrój, 18.11.2014 r.

  UE.271.29.2014.MŁK

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

  Produkcja i emisja spotu radiowego  w ramach promocji projektu: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”, realizowanego w ramach Działania nr 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej, Priorytet nr 5 RPO WD

  została wybrana oferta cenowa Firmy Time S. A., ul. Jubilerska 10,
   04-190 Warszawa, Filia we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław.

  BURMISTRZA MIASTA
  (–) Jerzy Terlecki

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 19-11-2014 o godz. 11:22:12


  Archiwum przetargów: Informacja o wyborze oferty - artykuł - Termomodernizacja Gimnazjum
  Administracja

  Polanica–Zdrój, 17.11.2014 r.

  UE.271.28.2014.MŁK

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

  Dwukrotna publikacja artykułu w ramach promocji projektu: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”, realizowanego w ramach Działania nr 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej, Priorytet nr 5 RPO WD

  została wybrana oferta cenowa Firmy AGORA SA Warszawa O/Wrocław,
  Pl. Solny 2/3, 50–060 Wrocław.

  BURMISTRZA MIASTA
  (–) Jerzy Terlecki

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013


  Notatka: Zdjęto z tablicy ogłoszeń 01.12.2014 r.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 18-11-2014 o godz. 11:31:54


  Archiwum przetargów: Zaproszenie do składania ofert - audycja radiowa - Gimnazjum
  Administracja

  Polanica – Zdrój, 10.11.2014 r.
  Gmina Polanica – Zdrój                                                                       
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica – Zdrój

  UE.271.29.2014.MŁK

  Burmistrz Miasta Polanica – Zdrój
  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.

  Produkcja i emisja spotu radiowego  w ramach promocji projektu: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”, realizowanego w ramach Działania nr 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej, Priorytet nr 5 RPO WD

  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych


  Notatka: Zdjęto z tablicy ogłoszeń 01.12.2014 r.

  (Czytaj więcej... | 5491 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 10-11-2014 o godz. 14:49:29


  Archiwum przetargów: Zaproszenie do składania ofert - artykuł Term. Gimnazjum
  Administracja

  Polanica – Zdrój, 05.11.2014 r.
  Gmina Polanica – Zdrój                                                                       
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica – Zdrój

  UE.271.28.2014.MŁK

  Burmistrz Miasta Polanica – Zdrój

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.

  Dwukrotna publikacja artykułu w ramach promocji projektu pn. „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”, realizowanego w ramach Działania nr 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej, Priorytet nr 5 RPO WD
     
  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych


  Notatka: Zdjęto z tablicy ogłoszeń 18.11.2014 r.

  (Czytaj więcej... | 5492 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 05-11-2014 o godz. 09:57:05


  Archiwum przetargów: Informacja o wyborze oferty - Tablice inf. Gimnazjum
  Administracja

  Polanica–Zdrój, 29.09.2014 r.

  UE.271.24.2014.MŁK

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

  Wykonanie dwóch tablic informacyjnych dla projektu pod tytułem: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju” realizowanego w ramach Działania nr 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej, Priorytet nr 5 RPO WD

  została wybrana oferta cenowa Firmy KMK GROUP, ul. Kuków 123,
  42-160 Krzepice.
  Z-CA BURMISTRZA MIASTA
  (–) Dariusz Kupiec

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013


  Notatka: Zdjęto z tablicy ogłoszeń 07.10.2014 r.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 29-09-2014 o godz. 12:30:18


  Archiwum przetargów: Zaproszenie do składania ofert - wykonanie tablic inf. Gimnazjum
  Administracja

  Polanica – Zdrój, 18.09.2014 r.
  Gmina Polanica – Zdrój                                                                       
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica – Zdrój

  UE.271.24.2014.MŁK

  Burmistrz Miasta Polanica – Zdrój

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.

  Wykonanie dwóch tablic informacyjnych dla projektu pn.  „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”, realizowanego w ramach Działania nr 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej, Priorytet nr 5 RPO WD


  Notatka: Zdjęto z tablicy ogłoszeń 06.10.2014 r.

  (Czytaj więcej... | 6638 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 18-09-2014 o godz. 10:43:53


  Archiwum przetargów: Informacja o wyborze oferty - tablice pamiątkowe trasa spacerowa
  Administracja

  Polanica–Zdrój, 19.08.2014 r.

  UE.271.20.2014.MŁK

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

  Dostawa tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju poprzez wykonanie trasy spacerowej nad rzeką Bystrzycą Dusznicką”, realizowanego w ramach Działania nr 6.1 Turystyka uzdrowiskowa, Priorytet nr 6 RPO WD

  W związku z odstąpieniem od podpisania umowy firmy 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny, wybrana została druga w kolejności oferta firmy Zakład Reklamowy Znaki.pl Krzysztof Gabory, ul. Nyska 22, 48-385 Otmuchów.

   BURMISTRZA MIASTA
  (–) Jerzy Terleck
  i


  Notatka: Zdjęto z tablicy ogłoszeń 02.09.2014 r.

  (Czytaj więcej... | 1718 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 19-08-2014 o godz. 10:58:39


  Archiwum przetargów: Informacja o wyborze oferty - tablice pamiątkowe trasa spacerowa
  Administracja

  Polanica–Zdrój, 18.08.2014 r.
  UE.271.20.2014.MŁK

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

  Dostawa tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju poprzez wykonanie trasy spacerowej nad rzeką Bystrzycą Dusznicką”, realizowanego w ramach Działania nr 6.1 Turystyka uzdrowiskowa, Priorytet nr 6 RPO WD

  została wybrana oferta cenowa Firmy 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny.

   BURMISTRZA MIASTA
  (–) Jerzy Terlecki


  Notatka: Zdjęto z tablicy ogłoszeń 02.09.2014 r.

  (Czytaj więcej... | 1392 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 19-08-2014 o godz. 09:06:57


  Archiwum przetargów: Informacja o wyborze oferty - tablice informacyjne w języku Braille'a
  Administracja

  Polanica–Zdrój, 18.08.2014 r.
  UE.271.19.2014.MŁK

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

  Wykonanie dwóch tablic informacyjnych w języku Braille’a dla projektu pn.  „Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju poprzez wykonanie trasy spacerowej nad rzeką Bystrzycą Dusznicką”, realizowanego w ramach Działania nr 6.1 Turystyka uzdrowiskowa, Priorytet nr 6 RPO WD


  została wybrana oferta cenowa Firmy Press-Forum, ul. Parkowa 7, 57-320 Polanica-Zdrój.

   BURMISTRZA MIASTA
  (–) Jerzy Terlecki


  Notatka: Zdjęto z tablicy ogłoszeń 02.09.2014 r.

  (Czytaj więcej... | 1586 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 19-08-2014 o godz. 09:03:24


  Archiwum przetargów: Zaproszenie do składania ofert - tablice pamiątkowe - trasa spacerowa
  Administracja

  Polanica – Zdrój, 06.08.2014 r.
  Gmina Polanica – Zdrój                                                                      
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica – Zdrój

  UE.271.20.2014.MŁK

  Burmistrz Miasta Polanica – Zdrój

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.

  Wykonanie tablic pamiątkowych dla projektu pn.  „Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju poprzez wykonanie trasy spacerowej nad rzeką Bystrzycą Dusznicką”, realizowanego w ramach Działania nr 6.1 Turystyka uzdrowiskowa, Priorytet nr 6 RPO WD
     
  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych


  Notatka: Zdjęto z tablicy ogłoszeń 19.08.2014 r.

  (Czytaj więcej... | 6471 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 06-08-2014 o godz. 15:15:52


  Archiwum przetargów: Zaproszenie do składania ofert - tabl. inf. w języku Braill'a
  Administracja

  Polanica – Zdrój, 06.08.2014 r.
  Gmina Polanica – Zdrój                                                                      
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica – Zdrój

  UE.271.19.2014.MŁK

  Burmistrz Miasta Polanica – Zdrój

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.

  Wykonanie dwóch tablic informacyjnych w języku Braill’a dla projektu pn.  „Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju poprzez wykonanie trasy spacerowej nad rzeką Bystrzycą Dusznicką”, realizowanego w ramach Działania nr 6.1 Turystyka uzdrowiskowa, Priorytet nr 6 RPO WD
     
  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych


  Notatka: Zdjęto z tablicy ogłoszeń 19.08.2014 r.

  (Czytaj więcej... | 6225 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 06-08-2014 o godz. 15:06:19


  Archiwum przetargów: Unieważnienie postępowania - tabl. Braill'a
  Administracja

  Polanica – Zdrój, 06.08.2014 r.
  Gmina Polanica – Zdrój                                                                      
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica – Zdrój

  UE.271.18.2014.MŁK

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: Wykonanie dwóch tablic informacyjnych w języku Braill’a dla projektu pn.  „Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju poprzez wykonanie trasy spacerowej nad rzeką Bystrzycą Dusznicką”, realizowanego w ramach Działania nr 6.1 Turystyka uzdrowiskowa, Priorytet nr 6 RPO WD


  Notatka: Zdjęto z tablicy ogłoszeń 19.08.2014 r.

  (Czytaj więcej... | 2566 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 06-08-2014 o godz. 14:52:27


  Archiwum przetargów: Zaproszenie do składania ofert - tablica inf. w języku Braill'a
  Administracja

  Polanica – Zdrój, 29.07.2014 r.
  Gmina Polanica – Zdrój                                                                       
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica – Zdrój

  UE.271.18.2014.MŁK

  Burmistrz Miasta Polanica – Zdrój

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.

  Wykonanie dwóch tablic informacyjnych w języku Braill’a dla projektu pn.  „Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju poprzez wykonanie trasy spacerowej nad rzeką Bystrzycą Dusznicką”, realizowanego w ramach Działania nr 6.1 Turystyka uzdrowiskowa, Priorytet nr 6 RPO WD
     
  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych


  Notatka: Zdjęto z tablicy ogłoszeń 06.08.2014

  (Czytaj więcej... | 6076 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 29-07-2014 o godz. 10:55:24


  Archiwum przetargów: Informacja o wyborze oferty - reklama radiowa ''Trasa spacerowa''
  Administracja

  Polanica–Zdrój, 15.07.2014 r.
  UE.271.15.2014.MŁK

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

  Produkcja i emisja spotu radiowego w ramach promocji projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju poprzez wykonanie trasy spacerowej nad rzeką Bystrzycą Dusznicką” realizowanego w ramach Działania nr 6.1 Turystyka uzdrowiskowa, Priorytet nr 6 RPO WD

  została wybrana oferta cenowa Firmy Time S. A., ul. Jubilerska10,
  04-190 Warszawa.

                                  Z-CA BURMISTRZA MIASTA
  (-) Dariusz Kupiec

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013


  Notatka: Zdjęto z tablicy ogłoszeń 29.07.2014 r.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 15-07-2014 o godz. 14:52:53


  Archiwum przetargów: Zaproszenie do składania ofert - reklama radiowa ''Trasa spacerowa''
  Administracja

  Polanica – Zdrój, 07.07.2014 r.
  Gmina Polanica – Zdrój                                                                       
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica – Zdrój

  UE.271.15.2014.MŁK

  Burmistrz Miasta Polanica – Zdrój

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.

  Produkcja i emisja spotu radiowego w ramach promocji projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju poprzez wykonanie trasy spacerowej nad rzeką Bystrzycą Dusznicką” realizowanego w ramach Działania nr 6.1 Turystyka uzdrowiskowa,
  Priorytet nr 6 RPO WD

  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  (Czytaj więcej... | 5034 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 07-07-2014 o godz. 14:14:05


  Archiwum przetargów: Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania
  Administracja

  Polanica – Zdrój, 02.07.2014 r.
  Gmina Polanica – Zdrój                                                                       
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica – Zdrój

  UE.271.14.2014.MŁK

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: Produkcja i emisja spotu radiowego w ramach promocji projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju poprzez wykonanie trasy spacerowej nad rzeką Bystrzycą Dusznicką” realizowanego w ramach Działania nr 6.1 Turystyka uzdrowiskowa, Priorytet nr 6 RPO WD


  Zamawiający – Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój informuje, że unieważnia postępowanie dla zadania: Produkcja i emisja spotu radiowego w ramach promocji projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju poprzez wykonanie trasy spacerowej nad rzeką Bystrzycą Dusznicką” realizowanego w ramach Działania nr 6.1 Turystyka uzdrowiskowa, Priorytet nr 6 RPO, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nowe ogłoszenie w sprawie ww. zamówienia ukaże się 07.07.2014 r.
  Z-CA BURMISTRZA MIASTA
  (-) Dariusz Kupiec
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 02-07-2014 o godz. 11:36:31


  Archiwum przetargów: Zaproszenie do składania ofert - reklama radiowa ''Trasa spacerowa''
  Administracja

  Polanica – Zdrój, 23.06.2014 r.
  Gmina Polanica – Zdrój                                                                       
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica – Zdrój

  UE.271.14.2014.MŁK

  Burmistrz Miasta Polanica – Zdrój

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.

  Produkcja i emisja spotu radiowego w ramach promocji projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju poprzez wykonanie trasy spacerowej nad rzeką Bystrzycą Dusznicką” realizowanego w ramach Działania nr 6.1 Turystyka
  uzdrowiskowa, Priorytet nr 6 RPO WD


  Notatka: Zdjęto z tablicy ogłoszeń 07.07.2014 r.

  (Czytaj więcej... | 5490 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 23-06-2014 o godz. 14:29:28


  Archiwum przetargów: Informacja o wyborze oferty - Artykuł Trasa spacerowa
  Administracja

  Polanica–Zdrój, 16.06.2014 r.

  UE.271.12.2014.MŁK

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

  Dwukrotna publikacja artykułu w ramach promocji projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej Polanicy-Zdroju poprzez wykonanie trasy spacerowej nad rzeką Bystrzycą Dusznicką” realizowanego w ramach Działania nr 6.1 Turystyka uzdrowiskowa,
  Priorytet nr 6 RPO WD

  została wybrana oferta cenowa Firmy AGORA SA Warszawa O/Wrocław, Biuro Reklam i Ogłoszeń „Gazety Wyborczej”, Pl. Solny 2/3, 50–060 Wrocław.

  Z-CA BURMISTRZA MIASTA
  (-) Dariusz Kupiec

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013


  Notatka: Zdjęto z tablicy ogłoszeń 23.06.2014 r.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 17-06-2014 o godz. 14:34:11


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  5659845
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  03-06-2014
  · Zaproszenie do składania ofert - artykuł ''Trasa spacerowa''
  14-04-2014
  · Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dokumentacja aplikacyjna
  15-01-2014
  · Zaproszenie do składania ofert - wykonanie tablic inf. Corso
  23-07-2013
  · Zaproszenie do składania ofert - Tłumaczenia
  · Zaproszenie do składania ofert - nagrody -
  · Zaproszenie do składania ofert - materiały promocyjne
  02-07-2013
  · Zaproszenie do składania ofert - noclegi Racketlon
  26-06-2013
  · Zaproszenie do składania ofert - instruktorzy ''Racketlon''
  · Zaproszenie do składania ofert - noclegi ''Racketlon''
  19-06-2013
  · Zaproszenie do składania ofert na usługę najmu obiektów sportowych - ''Racketlon

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·