Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprzedaż mienia 2013: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 20.12.2013 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 30-12-2013 o godz. 14:19:33


  Sprzedaż mienia 2013: Ogłoszenie o przetargu (lokal mieszkalny nr 9, ul. F. Chopina 3)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. F. Chopina 3 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 486/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 7755 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 18-12-2013 o godz. 14:50:30


  Sprzedaż mienia 2013: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 06.12.2013 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 16-12-2013 o godz. 13:14:04


  Sprzedaż mienia 2013: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 05.12.2013 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 13-12-2013 o godz. 13:22:49


  Sprzedaż mienia 2013: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 04.12.2013 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 12-12-2013 o godz. 15:16:25


  Sprzedaż mienia 2013: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 03.12.2013 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 11-12-2013 o godz. 17:06:50


  Sprzedaż mienia 2013: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/12, 20)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. A. Mickiewicza, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

  (Czytaj więcej... | 6254 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 14-11-2013 o godz. 20:47:00


  Sprzedaż mienia 2013: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 444, 446/4, 446/6, 97/4)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy Al. Wojska Polskiego i C.K. Norwida/S. Żeromskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

  (Czytaj więcej... | 7435 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 12-11-2013 o godz. 23:20:55


  Sprzedaż mienia 2013: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 7/5-8)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. Wiejskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

  (Czytaj więcej... | 6875 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 30-10-2013 o godz. 17:21:24


  Sprzedaż mienia 2013: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 48/2, 51/2, 56/4, 78/2)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. Polnej, Słonecznej i Widok, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

  (Czytaj więcej... | 7169 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 30-10-2013 o godz. 16:57:17


  Sprzedaż mienia 2013: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 162, 135/28 i 29, 557)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. T. Kościuszki / K.K. Baczyńskiego, Rubinowej i Złotej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

  (Czytaj więcej... | 7201 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 30-10-2013 o godz. 16:29:44


  Sprzedaż mienia 2013: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/18, 23, 24 i 26)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. A. Mickiewicza, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

  (Czytaj więcej... | 7111 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 30-10-2013 o godz. 15:49:06


  Sprzedaż mienia 2013: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 15.10.2013 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 23-10-2013 o godz. 14:01:50


  Sprzedaż mienia 2013: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 11.10.2013 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 22-10-2013 o godz. 10:18:42


  Sprzedaż mienia 2013: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 10.10.2013 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 18-10-2013 o godz. 12:16:44


  Sprzedaż mienia 2013: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 09.10.2013 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 17-10-2013 o godz. 11:09:40


  Sprzedaż mienia 2013: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 08.10.2013 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 16-10-2013 o godz. 16:32:33


  Sprzedaż mienia 2013: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 27.09.2013 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 07-10-2013 o godz. 10:20:39


  Sprzedaż mienia 2013: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 444, 446/4, 446/6, 97/4)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy Al. Wojska Polskiego i C.K. Norwida/S. Żeromskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

  (Czytaj więcej... | 7508 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 11-09-2013 o godz. 14:55:34


  Sprzedaż mienia 2013: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 7/5-8)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. Wiejskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

  (Czytaj więcej... | 6995 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 04-09-2013 o godz. 15:06:38


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  6010577
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  04-09-2013
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 48/2, 51/2, 56/4, 78/2)
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 162, 135/28 i 29, 557)
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/8, 18, 23, 24 i 26)
  03-09-2013
  · Informacja o wyniku przetargów
  27-08-2013
  · Informacja o wyniku przetargów
  22-08-2013
  · Informacja o wyniku przetargów
  21-08-2013
  · Informacja o wyniku przetargów
  20-08-2013
  · Informacja o wyniku przetargów
  24-07-2013
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 444, 446/4, 446/6, 97/4, ul. Bystrzycka)
  19-07-2013
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/12, 20)

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·