Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprzedaż mienia 2014: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu z 22.12.2014 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 23-12-2014 o godz. 13:18:42


  Sprzedaż mienia 2014: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 10.12.2014 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 11-12-2014 o godz. 15:58:35


  Sprzedaż mienia 2014: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 09.12.2014 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 10-12-2014 o godz. 16:38:12


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/18 24 i 26, 48/2, 51/2)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. A. Mickiewicza i ul. Polnej, składających się z niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 7515 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 05-11-2014 o godz. 15:09:48


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 7/5 6 7 i 8, 162, 97/4)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. Wiejskiej, ul. T. Kościuszki / K.K. Baczyńskiego i ul. C.K. Norwida / S. Żeromskiego, składających się z niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 9119 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 05-11-2014 o godz. 14:50:42


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 90/11)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. Lipowej 2, składającej się z zabudowanej budynkiem działki gruntu nr 90/11 (AM–2) o pow. 353 m², obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00048991/0.

  (Czytaj więcej... | 7095 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 17-10-2014 o godz. 13:56:40


  Sprzedaż mienia 2014: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 02.10.2014 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 10-10-2014 o godz. 14:10:32


  Sprzedaż mienia 2014: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 03.10.2014 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 07-10-2014 o godz. 08:15:01


  Sprzedaż mienia 2014: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 02.10.2014 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 03-10-2014 o godz. 14:40:08


  Sprzedaż mienia 2014: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 01.10.2014 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 02-10-2014 o godz. 13:09:37


  Sprzedaż mienia 2014: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu z 15.09.2014 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 23-09-2014 o godz. 12:51:57


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 7/5 6 7 i 8)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. Wiejskiej, składających się z działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 6973 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 27-08-2014 o godz. 16:07:57


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 162, 135/28 i 29, 97/4)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. T. Kościuszki / K.K. Baczyńskiego, ul. Rubinowej i ul. C.K. Norwida / S. Żeromskiego, składających się z działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 7750 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 27-08-2014 o godz. 15:58:45


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/18 24 i 26, 48/2, 51/2)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. A. Mickiewicza i ul. Polnej, składających się z działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 7336 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 27-08-2014 o godz. 15:47:12


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 323)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. J. Matuszewskiego 2, składającej się z działki gruntu nr 323 (AM–9) o pow. 1 284 m², obręb Stary Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00076677/8.

  (Czytaj więcej... | 7282 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 04-07-2014 o godz. 08:52:21


  Sprzedaż mienia 2014: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 19.05.2014 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 27-05-2014 o godz. 15:04:15


  Sprzedaż mienia 2014: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 15.05.2014 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 23-05-2014 o godz. 13:26:41


  Sprzedaż mienia 2014: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 14.05.2014 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 22-05-2014 o godz. 14:15:39


  Sprzedaż mienia 2014: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 13.05.2014 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 21-05-2014 o godz. 13:09:44


  Sprzedaż mienia 2014: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 12.05.2014 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 20-05-2014 o godz. 17:14:58


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  6010519
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  19-05-2014
  · Informacja o wyniku przetargów
  02-04-2014
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 444, 446/4, 446/6, 97/4)
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 7/5-8)
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 48/2, 51/2, 78/2)
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 162, 135/28 i 29, 557)
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/18, 24 i 26)
  18-03-2014
  · Informacja o wyniku przetargów
  17-03-2014
  · Informacja o wyniku przetargów
  14-03-2014
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/12, 20)
  · Informacja o wyniku przetargów

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·