Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. Wiejskiej w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 7379 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 30-12-2015 o godz. 15:21:05


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 2)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 11 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 2617/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 9449 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 30-12-2015 o godz. 15:07:22


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu z 15.12.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 23-12-2015 o godz. 11:52:19


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 14.12.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 22-12-2015 o godz. 10:57:48


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 15.12.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 16-12-2015 o godz. 13:54:42


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 14.12.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 16-12-2015 o godz. 08:38:47


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 16.11.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 17-11-2015 o godz. 13:33:35


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu z 03.11.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 12-11-2015 o godz. 10:50:51


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. B. Głowackiego w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 7731 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 10-11-2015 o godz. 14:48:18


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. Polnej, T. Kościuszki / K.K. Baczyńskiego oraz A. Mickiewicza w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 7769 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 10-11-2015 o godz. 14:12:37


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 2)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 11 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 2617/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 9451 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 10-11-2015 o godz. 13:31:24


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 03.11.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 04-11-2015 o godz. 14:45:43


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu z 21.10.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 29-10-2015 o godz. 11:00:23


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu z 19.10.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 20-10-2015 o godz. 12:49:43


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. Wiejskiej w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 7305 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 14-10-2015 o godz. 13:51:13


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu z 02.10.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 12-10-2015 o godz. 13:45:38


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu z 29.09.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 07-10-2015 o godz. 15:33:51


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. Słonecznej, Polnej, T. Kościuszki / K.K. Baczyńskiego oraz A. Mickiewicza w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 8166 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 25-09-2015 o godz. 15:18:11


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 6)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 27 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 27/1000 części.

  (Czytaj więcej... | 8864 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 16-09-2015 o godz. 15:28:12


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 2)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 11 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 2617/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 9317 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 11-09-2015 o godz. 13:39:55


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  6010492
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  03-09-2015
  · Informacja o wyniku przetargu
  28-08-2015
  · Ogłoszenie o przetargu (dzierżawa 30 lat)
  29-07-2015
  · Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 2)
  24-07-2015
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 90/11)
  20-07-2015
  · Informacja o wyniku przetargu
  14-05-2015
  · Informacja o wyniku przetargu
  07-05-2015
  · Informacja o wyniku przetargu
  06-05-2015
  · Informacja o wyniku przetargu
  24-04-2015
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 90/11)
  17-04-2015
  · Informacja o wyniku przetargu

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·