Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprzedaż mienia 2016: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 09.11.2016 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 17-11-2016 o godz. 13:15:26


  Sprzedaż mienia 2016: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu z 04.11.2016 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 15-11-2016 o godz. 12:54:22


  Sprzedaż mienia 2016: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu z dnia 04.10.2016 r.

  Treść informacji >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 12-10-2016 o godz. 13:39:16


  Sprzedaż mienia 2016: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. K.I. Gałczyńskiego oraz A. Mickiewicza w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 8294 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 07-10-2016 o godz. 14:00:30


  Sprzedaż mienia 2016: Ogłoszenie o przetargu (ul. Lipowa 2)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. Lipowej 2, składającej się z: zabudowanej budynkiem działki gruntu nr 90/11 (AM–2) o pow. 353 m², działki nr 90/13 (AM–2) o pow. 7 m² i działki nr 91/14 (AM–2) o pow. 16 m², obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00048991/0.

  (Czytaj więcej... | 8415 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 31-08-2016 o godz. 14:41:52


  Sprzedaż mienia 2016: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 2)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 11 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 2617/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 10340 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 31-08-2016 o godz. 14:21:52


  Sprzedaż mienia 2016: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu z 16.08.2016 r.

  (Czytaj więcej... | 209 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 24-08-2016 o godz. 14:01:20


  Sprzedaż mienia 2016: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargu z 22.08.2016 r.

  (Czytaj więcej... | 218 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 23-08-2016 o godz. 14:29:14


  Sprzedaż mienia 2016: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja
  Informacja o wyniku przetargu z 20.07.2016 r.

  (Czytaj więcej... | 159 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 28-07-2016 o godz. 13:11:06


  Sprzedaż mienia 2016: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargów z 20.07.2016 r.

  (Czytaj więcej... | 424 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 21-07-2016 o godz. 13:37:46


  Sprzedaż mienia 2016: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 5)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Zdrojowej 7 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 588/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 8801 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 13-07-2016 o godz. 15:16:45


  Sprzedaż mienia 2016: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 11)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Zdrojowej 20 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 38/1000 części.

  (Czytaj więcej... | 8437 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 17-06-2016 o godz. 14:55:54


  Sprzedaż mienia 2016: Ogłoszenie o przetargu (ul. Lipowa 2)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. Lipowej 2, składającej się z: zabudowanej budynkiem działki gruntu nr 90/11 (AM–2) o pow. 353 m², działki nr 90/13 (AM–2) o pow. 7 m² i działki nr 91/14 (AM–2) o pow. 16 m², obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00048991/0.

  (Czytaj więcej... | 8163 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 17-06-2016 o godz. 14:13:06


  Sprzedaż mienia 2016: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. B. Głowackiego w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 7951 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 17-06-2016 o godz. 12:36:48


  Sprzedaż mienia 2016: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu z 06.06.2016 r.

  (Czytaj więcej... | 209 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 14-06-2016 o godz. 12:17:19


  Sprzedaż mienia 2016: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargu z 25.05.2016 r.

  (Czytaj więcej... | 336 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 02-06-2016 o godz. 10:10:47


  Sprzedaż mienia 2016: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargów z 30.05.2016 r.

  (Czytaj więcej... | 304 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 31-05-2016 o godz. 14:19:57


  Sprzedaż mienia 2016: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargów z 25.05.2016 r.
  http://polanica.pl/aktualnosc-20-1141-informacja_o_wyniku_przetargu.html

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 30-05-2016 o godz. 09:10:23


  Sprzedaż mienia 2016: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 10.05.2016 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 11-05-2016 o godz. 13:58:45


  Sprzedaż mienia 2016: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. Wiejskiej w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 7743 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 22-04-2016 o godz. 16:21:02


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  6010478
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  22-04-2016
  · Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  · Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 11)
  07-04-2016
  · Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  01-04-2016
  · Ogłoszenie o przetargu (ul. Lipowa 2)
  17-03-2016
  · Informacja o wyniku przetargu
  07-03-2016
  · Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
  04-02-2016
  · Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 3)
  02-02-2016
  · Informacja o wyniku przetargu

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·