Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprzedaż mienia 2017: Ogłoszenie o przetargu (działka gruntu)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. L. Kruczkowskiego w granicach niezabudowanej działki gruntu nr 26/3 (AM–1) o pow. 2 938 m², obręb Sokołówka, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00081974/8.

  (Czytaj więcej... | 7586 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 20-12-2017 o godz. 10:06:10


  Sprzedaż mienia 2017: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargów z 05.12.2017 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 06-12-2017 o godz. 15:12:11


  Sprzedaż mienia 2017: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 9)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 9 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 348/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 9692 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 27-10-2017 o godz. 14:46:05


  Sprzedaż mienia 2017: Ogłoszenie o przetargu (działka gruntu)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. L. Kruczkowskiego w granicach niezabudowanej działki gruntu nr 26/3 (AM–1) o pow. 2 938 m², obręb Sokołówka, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00081974/8.

  (Czytaj więcej... | 7545 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 27-10-2017 o godz. 14:11:16


  Sprzedaż mienia 2017: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargów z 18.09.2017 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 19-09-2017 o godz. 14:01:42


  Sprzedaż mienia 2017: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargu z 31.08.2017 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 11-09-2017 o godz. 10:33:42


  Sprzedaż mienia 2017: Ogłoszenie o przetargu (działka gruntu)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. L. Kruczkowskiego w granicach niezabudowanej działki gruntu nr 26/3 (AM–1) o pow. 2 938 m², obręb Sokołówka, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00081974/8.

  (Czytaj więcej... | 7110 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 11-08-2017 o godz. 13:53:39


  Sprzedaż mienia 2017: Ogłoszenie o przetargu (działka gruntu)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. A. Mickiewicza w granicach niezabudowanej działki gruntu nr 80/26 (AM–3) o pow. 4 555 m², obręb Nowy Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00087863/9.

  (Czytaj więcej... | 7095 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 11-08-2017 o godz. 13:35:53


  Sprzedaż mienia 2017: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 9)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 9 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 348/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 9215 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 11-08-2017 o godz. 13:11:21


  Sprzedaż mienia 2017: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargu z 25.07.2017 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 03-08-2017 o godz. 08:26:09


  Sprzedaż mienia 2017: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargów z 25.07.2017 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 26-07-2017 o godz. 13:04:11


  Sprzedaż mienia 2017: Ogłoszenie o przetargu (338)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. Zdrojowej w granicach działki gruntu nr 338 (AM–9) o pow. 2 602 m², obręb Stary Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00066755/6.

  (Czytaj więcej... | 10278 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 26-06-2017 o godz. 10:59:28


  Sprzedaż mienia 2017: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. B. Głowackiego oraz A. Mickiewicza w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:
  1) 387/3 (AM–2) o pow. 3 052 m², obręb Nowy Wielisław, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00084283/8,
  2) 387/4 (AM–2) o pow. 2 997 m², obręb Nowy Wielisław, KW nr SW1K/00084285/2,
  3) 387/5 (AM–2) o pow. 2 850 m², obręb Nowy Wielisław, KW nr SW1K/00084287/6,
  4) 387/6 (AM–2) o pow. 2 615 m², obręb Nowy Wielisław, KW nr SW1K/00084289/0,
  5) 80/26 (AM–3) o pow. 4 555 m², obręb Nowy Zdrój, KW nr SW1K/00087863/9.

  (Czytaj więcej... | 9919 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 21-06-2017 o godz. 13:01:23


  Sprzedaż mienia 2017: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 9)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 9 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 348/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 9231 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 21-06-2017 o godz. 11:23:41


  Sprzedaż mienia 2017: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargów z 12.06.2017 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 13-06-2017 o godz. 13:32:45


  Sprzedaż mienia 2017: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 9)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 9 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 348/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 9103 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 05-05-2017 o godz. 14:22:46


  Sprzedaż mienia 2017: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. B. Głowackiego oraz A. Mickiewicza w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:
  1) 387/3 (AM–2) o pow. 3 052 m², obręb Nowy Wielisław, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00084283/8,
  2) 387/4 (AM–2) o pow. 2 997 m², obręb Nowy Wielisław, KW nr SW1K/00084285/2,
  3) 387/5 (AM–2) o pow. 2 850 m², obręb Nowy Wielisław, KW nr SW1K/00084287/6,
  4) 387/6 (AM–2) o pow. 2 615 m², obręb Nowy Wielisław, KW nr SW1K/00084289/0,
  5) 80/26 (AM–3) o pow. 4 555 m², obręb Nowy Zdrój, KW nr SW1K/00087863/9.

  (Czytaj więcej... | 9875 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 05-05-2017 o godz. 14:07:53


  Sprzedaż mienia 2017: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargu z 13.03.2017 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 21-03-2017 o godz. 13:38:14


  Sprzedaż mienia 2017: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargu z 13.03.2017 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 14-03-2017 o godz. 12:14:02


  Sprzedaż mienia 2017: Ogłoszenie o przetargu (działka gruntu)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. A. Mickiewicza w granicach niezabudowanej działki gruntu nr 80/18 (AM–3) o pow. 1 546 m², obręb Nowy Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00087853/6.

  (Czytaj więcej... | 6985 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 03-02-2017 o godz. 15:49:14


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  6010685
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  03-02-2017
  · Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 9)

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·