Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Z.powyżej 30000-2017: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Dom Sportowca (III przetarg)
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia  04.12.2017 r.


  AM-ZP.271.15.2017

  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl

  OGŁOSZENIE
  o unieważnieniu postępowania - roboty budowlane


  Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Gmina Polanica Zdrój, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa budynku socjalno-biurowego Dom Sportowca” ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.11.2017r. r. pod numerem 611557-N-2017, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.polanica.pl.

  (Czytaj więcej... | 1264 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 05-12-2017 o godz. 08:55:08


  Z.powyżej 30000-2017: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - DOM SPORTOWCA (III przetarg)
  Administracja
  Polanica-Zdrój 21 listopada 2017r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


  Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku socjalno –biurowego DOM SPORTOWCA”.

  W dniu 21 listopada o godz. 12.00 odbyło się otwarcie ofert złożonych na przetarg jw. Zgodnie z art.86 ust.5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP ( Dz. U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) Zamawiający podaje do wiadomości następujące informacje:

  (Czytaj więcej... | 808 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 05-12-2017 o godz. 08:49:15


  Z.powyżej 30000-2017: III Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Administracja

  Ogłoszenie nr 611557-N-2017 z dnia 2017-11-06 r.

  Gmina Miejska Polanica-Zdrój: "Budowa budynku socjalno-biurowego Dom Sportowca"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
   
  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Tak

  Nazwa projektu lub programu
  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w programy wiejskie.
   
  pełna treść ogłoszenia >>>>   

  SIWZ >>>>

  Załączniki od 1 do 8 >>>>

  Przedmiar robót (załącznik nr 9) >>>>

  Projekt budowlany >>>>

  Pytania i odpowiedzi z poprzedniego przetargu >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 06-11-2017 o godz. 13:33:35


  Z.powyżej 30000-2017: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wóz strażacki
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 25.10.2017 r.

  Znak sprawy: AM-ZP.271.16.2017.JZM

  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl

  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:

  „Zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego dla jednostki OSP Polanica-Zdrój w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych – wojewódzkich – gminnych i szlakach kolejowych przy uwzględnieniu rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej w Powiecie Kłodzkim i mieście Polanica-Zdrój”.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  pełna treść zawiadomienia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 25-10-2017 o godz. 12:14:18


  Z.powyżej 30000-2017: Informacja z otwarcia ofert - wóz strażacki
  Administracja

  Znak sprawy: AM-ZP.271.16.2017.JZM

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
   

  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego dla jednostki OSP Polanica-Zdrój w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych – wojewódzkich – gminnych i szlakach kolejowych przy uwzględnieniu rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej w Powiecie Kłodzkim i mieście Polanica-Zdrój”

  pełna treść zawiadomienia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 23-10-2017 o godz. 15:03:49


  Z.powyżej 30000-2017: Ogłoszenie o przetargu - dostawa - lekki pojazd ratowniczy- OSP
  Administracja

  Ogłoszenie nr 601855-N-2017 z dnia 2017-10-13 r.

  Gmina Miejska Polanica-Zdrój: Zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego dla jednostki OSP Polanica-Zdrój w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych – wojewódzkich – gminnych i szlakach kolejowych przy uwzględnieniu rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej w Powiecie Kłodzkim i mieście Polanica-Zdrój”.


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy


  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  pełna treść ogłoszenia >>>>  

  siwz >>>>

  załącznik nr 1-9 >>>>

  załącznik nr 8 >>>>

  pytania i odpowiedzi >>>>

   

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 13-10-2017 o godz. 12:50:21


  Z.powyżej 30000-2017: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Administracja

  Ogłoszenie nr 593361-N-2017 z dnia 2017-09-26 r.

  Gmina Miejska Polanica-Zdrój: „Budowa budynku socjalno-biurowego Dom Sportowca”

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Tak
  Nazwa projektu lub programu

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa Inwestuje w obszary wiejskie"
   
  pełna treść ogłoszenia >>>>   

  SIWZ >>>>

  Załączniki od 1 do 8 >>>>

  Przedmiar robót (załącznik nr 9) >>>>

  Projekt budowlany >>>>

  Pytania i odpowiedzi >>>>

   

  Informacja z otwarcia ofert >>>>

  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 26-09-2017 o godz. 13:15:56


  Z.powyżej 30000-2017: Ogłoszenie o przetargu Dom Sportowca-Polanica-Zdrój
  Administracja

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  Europa inwestuje w obszary wiejskie”

  Ogłoszenie nr 585660-N-2017 z dnia 2017-09-08 r.
  Numer referencyjny: AM-ZP.271.12.2017.JZM
  Gmina Miejska Polanica-Zdrój: „Budowa budynku socjalno-biurowego Dom Sportowca”

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  pełna treść ogłoszenia >>>>

  SIWZ >>>>

  Załączniki od 1 do 8 >>>>

  Przedmiar robót (załącznik nr 9) >>>>

  Projekt budowlany >>>>

  Pytania i odpowiedzi >>>>

  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 08-09-2017 o godz. 14:37:29


  Z.powyżej 30000-2017: Ołoszenie o przetargu: Zaprojektowanie i wykonanie wymiany kotła c.o. Szkoła Pod
  Administracja

  Ogłoszenie nr 546214-N-2017 z dnia 2017-07-06 r.

  Nr referencyjny AM-ZP.271.11.2017.JZM

  Gmina Miejska Polanica-Zdrój: „Zaprojektowanie i wykonanie wymiany kotła c.o. i dostosowanie istniejących instalacji w kotłowni Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Wojska Polskiego w Polanicy-Zdroju”

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  pełna treść ogłoszenia >>>>  

  SIWZ >>>>  

  załączniki od 1 do 7B >>>>   

  załącznik nr 8 -wzór umowy >>>>    

  załącznik nr 9  - PFU >>>>   

  załącznik nr 10 - AUDYT >>>>   

  informacja z otwarcia ofert >>>>  

  ---------------------------------------------------------------

  wybór najkorzystniejszej oferty  >>>>>  

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 06-07-2017 o godz. 13:20:15


  Z.powyżej 30000-2017: Wybór najkorzystniejszej oferty: Zagospo. tzw. Małego Rynku w Polanicy Zdroju w
  Administracja

  Polanica-Zdrój, 05.07.2017 r.

  znak sprawy: AM-ZP.271.9.2017.JZM


  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl


  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:

  Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy-Zdroju w ramach zadania pt.: Rewitalizacja Centrum Polanicy-Zdroju

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
   

  pełna treść zawiadomienia >>>>  

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 06-07-2017 o godz. 08:26:13


  Z.powyżej 30000-2017: Wybór najkorzystniejszej oferty: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków
  Administracja

  Polanica-Zdrój, 28.06.2017 r.


   Znak sprawy: AM-ZP.271.10.2017.JZM

  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl

  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:
   „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym”

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  pełna treść zawiadomienia >>>>  

   

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 28-06-2017 o godz. 14:44:13


  Z.powyżej 30000-2017: Ogłoszenie przetargu Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym

  AM-ZP.271.10.2017.JZM

  Ogłoszenie nr 93543 - 2017 z dnia 2017-06-06 r.

  Polanica-Zdrój: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym”

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

   

   pełna treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP >>>>

  zmiana zapisów SIWZ z dnia6.06.2017 >>>>  
   
  AM-ZP.271.10.2017.JZM


  Ogłoszenie nr 519076-N-2017 z dnia 2017-05-26 r.

  Gmina Miejska Polanica-Zdrój:
  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


  pełna treść ogłoszenia BZP >>>>
  SIWZ >>>>
  Załączniki nr 1-12  >>>>
  Załączniki nr 8  >>>>

  Załącznik nr 13
  projekt budowlany
  -branża elektryczna >>>>
  -branża sanitarna >>>>
  projekt wykonawczy
  -branża elektryczna >>>>
  -branża sanitarna >>>>
  STWiOR >>>>
  Karty produktu >>>>
   ---------------------------------------------------------------------------

  pytania i odpowiedzi  >>>>

  pytania i odpowiedzi z dnia 6.06.2017 >>>>

  pytania i odpowiedzi z dnia 9.06.2017 >>>>

  ---------------------------------------------------------------------------

  informacja z otwarcia ofert z dnia 14.06.2017   >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 26-05-2017 o godz. 14:56:21


  Z.powyżej 30000-2017: Ogłoszenie przetargu: Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy-Zdroju

  AM-ZP.271.9.2017.JZM

  Ogłoszenie nr 97405 - 2017 z dnia 2017-06-14 r.
  Gmina Miejska Polanica-Zdrój: Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy-Zdroju w ramach zadania pt.: Rewitalizacja Centrum Polanicy-Zdroju

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


  OGŁOSZENIE DOTYCZY:
  Ogłoszenia o zamówieniu

  INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
  Numer: 517589-N
  Data: 25/05/2017

  pełna treść ogłoszenia zmiany ogłoszenia z dnia 14.06.2017   >>>> 

  zmiana SIWZ z dnia 14.06.2017   >>>> 

  załącznik nr 14   >>>> 

  --------------------------------------------------------------------------------------------

  AM-ZP.271.9.2017.JZM

  Ogłoszenie nr 96295 - 2017 z dnia 2017-06-13 r. Polanica-Zdrój:
  Gmina Miejska Polanica-Zdrój: Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy-Zdroju w ramach zadania pt.: Rewitalizacja Centrum Polanicy-Zdroju

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  zmiana terminu składania ofert

  OGŁOSZENIE DOTYCZY:
  Ogłoszenia o zamówieniu
  INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
  Numer: 517589-N
  Data: 25/05/2017

  pełna treść ogłoszenia zmiany ogłoszenia z dnia 13.06.2017   >>>> 

  zmiana SIWZ z dnia 13.06.2017   >>>> 

  --------------------------------------------------------------------------------------------

  AM-ZP.271.9.2017.JZM

  Ogłoszenie nr 90661 - 2017 z dnia 2017-05-31 r.
  Polanica-Zdrój: AM-ZP.271.9.2017

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  OGŁOSZENIE DOTYCZY:
  Ogłoszenia o zamówieniu
  INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
  Numer: 5175589
  Data: 25/05/2017

  Pełna treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 31.05.2017  >>>> 

  zmiana SIWZ z dnia 31.05.2017 pełen tekst  >>>> 

  zmiana załącznika nr 8 - wzór umowy  >>>> 

  zmiana załącznika nr 1 - formularz ofertowy  >>>> 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Ogłoszenie nr 89968 - 2017 z dnia 2017-05-30 r.

  Polanica-Zdrój:

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  OGŁOSZENIE DOTYCZY:
  Ogłoszenia o zamówieniu
  INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

  Numer: 517589-N-2017
  Data: 25/05/2017

  Pełna treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia  >>>> 

  zmiana do treści SIWZ z dnia 30.05.2017 >>>> 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  AM-ZP.271.9.2017.JZM
  Ogłoszenie nr 517589-N-2017 z dnia 2017-05-25 r.

  Gmina Miejska Polanica-Zdrój: Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy-Zdroju w ramach zadania pt.: Rewitalizacja Centrum Polanicy-Zdroju

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Tak

  Nazwa projektu lub programu

  Fundusze Europejskie Program Regionalny RPOWD-2014-2020 działanie 6.3.1

  Pełna treść ogłoszenia  >>>>     
  SIWZ >>>>  
  zmiana SIWZ z dnia 29.05.2017 >>>> 
  załączniki od 1-11 >>>>   
  załącznik nr 8 - wzór umowy >>>>   
  załącznik nr 12 - przedmiary robót
  -przedmiar instalacja sanitarna >>>>  
  -przedmiar roborty budowlane >>>>  
  -przedmiar instalacja elektryczna >>>>   
  -przedmiar technologia fontanny >>>>  
  załącznik nr 13  - dokumetacja budowlana
  -projket budowlano - wykonawczy   
  - branża architektoniczna >>>> 
  - branża elektryczna >>>>  
  - branża konstrukcyjna >>>> 
  - branża sanitarna >>>>  
  - pliki pomocnicze >>>>   
  - cały projekt PDF >>>>  
  STWiOR >>>>  
  Projekt fontanny  
  - rysunki >>>> 
  - karty chemii i atesty >>>>  
  - karty produktu >>>>  
  - opis technologii fontanny >>>> 
  --------------------------------------------
   
  --------------------------------------------
  - pytania i odpowiedzi z dnia 29.05.2017 >>>>    
  - pytania i odpowiedzi z dnia 30.05.2017 >>>>
  - pytania i odpowiedzi z dnia 31.05.2017 >>>>
  - pytania i odpowiedzi z dnia 2.06.2017 >>>>
  - pytania i odpowiedzi z dnia 6.06.2017 >>>>
  - pytania i odpowiedzi z dnia 5.06.2017
   odpowiedź nr 1 >>>>
   odpowiedź nr 2 >>>>
   odpowiedź nr 3 >>>>
  - pytania i odpowiedzi z dnia 7.06.2017 >>>>
  - pytania i odpowiedzi z dnia 13.06.2017 >>>>
  - pytania i odpowiedzi z dnia 16.06.2017
  - pytania  >>>>
  - odpowiedzi   >>>>
  -------------------------------------------------
  informacja z otwarcia ofert >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 25-05-2017 o godz. 14:56:46


  Z.powyżej 30000-2017: Ogłoszenie o przetargu:-Projekt Kanalizacja deszczowa-Polanica-Zdrój
  Administracja

  olanica-Zdrój, 30.05.2017 r.

  Znak sprawy: AM-ZP.271.8.2017.JZM

  Zamawiający:
  Gmina Polanica-Zdrój,
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój,

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Zgodnie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm. – dalej „PZP”) niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Gminę Polanica-Zdrój w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kanalizacji deszczowej, której zadaniem będzie rozwiązanie istniejących problemów z wodami opadowymi i ich prawidłowym zagospodarowaniem na terenie m. Polanica-Zdrój” w ramach zadania „Modernizacja i budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Polanica-Zdrój w zakresie zabezpieczenia obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami” wybrano: BIURO PROJEKTOWANIA I USŁUG TECHNICZNYCH „PROKOM”, inż. Eugeniusz Piłat, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierżoniów.

  pełna treśc zawaidomienia  >>>>

  Ogłoszenie nr 86593 - 2017 z dnia 2017-05-23 r

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  OGŁOSZENIE DOTYCZY:
  Ogłoszenia o zamówieniu
  INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
  Numer: 510312
  Data: 17/05/2017

  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP >>>>

  wyjaśnienia  >>>>

  zmiana treści załącznika nr 8  - umowy  >>>>  

  Ogłoszenie nr 510312-N-2017 z dnia 2017-05-17 r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

   

  Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kanalizacji deszczowej, której zadaniem będzie rozwiązanie istniejących problemów z wodami opadowymi i ich prawidłowym zagospodarowaniem na terenie m. Polanica-Zdrój”. w ramach zadania Modernizacja i budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Polanica-Zdrój w zakresie zabezpieczenia obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami”.


  pełna treść ogłoszenia >>>>  
  SIWZ >>>>   
  załączniki 1-7A  >>>> 
  projekt umowy >>>>  
  załączniki graficzne  >>>>

  pytania i odpowiedzi z dnia 25.05.2017 >>>>

  ------------------------------------------------------

  informacja z sesji otwarcia ofert  >>>>  

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 17-05-2017 o godz. 13:11:35


  Z.powyżej 30000-2017: Ogłoszenie przetargu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym
   
   

  Polanica-Zdrój, dnia 26.05.2017 r.

  AM-ZP.271.7.2017.JZM

  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl

   

  OGŁOSZENIE
  o unieważnieniu postępowania - roboty budowlane 

   
  pełna treść ogłoszenia  >>>>  
   
  Ogłoszenie nr 503872-N-2017 z dnia 2017-05-09 r.

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym
   
  pełna treść ogłoszenia BZP >>>>
  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia >>>> 
  SIWZ 
  >>>>
  Załączniki od 1 do 12  >>>>
  Załacznik nr 7B >>>>
  Załacznik nr 13
  projekt budowlany
  -branża elektryczna >>>>
  -branża sanitarna >>>>
  projekt wykonawczy
  -branża elektryczna >>>>
  -branża sanitarna >>>>
  STWiOR >>>>
  Karty produktu >>>>
  Pytania i odpowiedzi >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 09-05-2017 o godz. 14:30:17


  Z.powyżej 30000-2017: Informacja o wyborze oferty - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i
  Administracja  Polanica-Zdrój dnia 25.04.2017 r.


  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Nazwa zamówienia: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica Zdrój”.

  Zamawiający, Gmina Polanica-Zdrój działając na mocy art. 92 ust 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych” (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.), zwany dalej ustawą Pzp zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy - FIRMA OGÓLNO BUDOWLANA Robert Matyszczyk, 57- 431 Wolibórz 90/2.

  pełna treść ogłoszenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 25-04-2017 o godz. 13:24:43


  Z.powyżej 30000-2017: Informacja z otwarcia ofert-Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i ch
  Administracja  Polanica-Zdrój, 12.04.2017 r.

  Znak sprawy: AM-ZP.271.6.2017

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników masy bitumicznej na terenie Gminy Polanica-Zdrój”.

  Termin składania ofert -12.04.2017 do godz. 11:00

  Zgodnie art. 85 ust. 5, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) – dalej „PZP” niniejszym informuje, że w terminie składania ofert złożono tylko jedna ofertę, Wykonawcy: FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA, Wolibórz 90/2, 57-431 Wolibórz,

  (Czytaj więcej... | 2414 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 12-04-2017 o godz. 18:00:26


  Z.powyżej 30000-2017: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników masy bitumicznej na
  Administracja  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników masy bitumicznej
  na terenie Gminy Polanica-Zdrój

  (Czytaj więcej... | 20029 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 28-03-2017 o godz. 16:53:28


  Z.powyżej 30000-2017: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Administracja
   
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w ramach procedury in house
   
  pełna treść ogłoszenia >>>>
   
  ogłoszenie opublikowane >>>>
   
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie Gminy Polanica-Zdrój na lata 2017 – 2020 .”


  ZAMAWIAJĄCY:
  Gmina Polanica-Zdrój  reprezentowana przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój, Adres Zamawiającego:   Urząd Miejski  w Polanicy-Zdroju, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój.      

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określonej w rozporządzeniu prezesa rady ministrów  z dnia 23 grudnia 2013 (Dz.U. 2013, poz.1735 ze zmianami) w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi oficjalnych publikacji wspólnot europejskich.

  pełna treść ogłoszenia >>>>

  ogłoszenie opublikowane >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 21-02-2017 o godz. 16:13:58


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  6010585
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·