Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Archiwum informacji: Dyżur Przewodniczącego w Radzie Miejskiej
  Administracja

  Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w  dniu 16 lipca 2013 r. nie będzie pełniony dyżur w Radzie Miejskiej z uwagi na wyjazd służbowy.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 16-07-2013 o godz. 08:16:44


  Archiwum informacji: Informacja dot. udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2012 rok
  Administracja

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej 
  od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
  >>>>

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój
  zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
  od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
  >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 29-05-2013 o godz. 12:57:25


  Archiwum informacji: XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2010-2014
  Administracja

  RM.0002.35.2013 
  Polanica – Zdrój, dnia 05.04.2013 r.

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 9 KWIETNIA 2013 R. GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ XXXV SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2010-2014

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 1081 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 05-04-2013 o godz. 16:23:25


  Archiwum informacji: Mobilny Punkt Informacji w Polanicy-Zdroju (środki UE)
  Administracja

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kłodzku w ramach mobilnej działalności zaprasza na bezpłatne konsultacje Mobilnego Punktu Informacji w Polanicy-Zdroju - poświęcone aktualnym możliwościom pozyskania dofinansowania dla osób fizycznych, rolników oraz dolnośląskich przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich  na lata 2007-2013.

  MASZ POMYSŁ?
  PIFE – wskazujemy kierunek działania

  13 lipca 2012 roku
  w godz. 10.00 - 14.00

  Biuro Promocji Miasta i Informacja Turystyczna
  "Pawilon Szachowy"
  ul. Parkowa 15
  57-320 Polanica Zdrój

  Zakres działalności PIFE:

  (Czytaj więcej... | 1447 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 13-07-2012 o godz. 08:31:40


  Archiwum informacji: Godło TERAZ POLSKA dla Gminy Polanica-Zdrój
  Administracja SZANOWNI PAŃSTWO UPRZEJMIE INFORMUJEMY IŻ DNIA 17 CZERWCA 2012 r. o godzinie 11:30 (NIEDZIELA) W TVP 1 oraz w TVP Polonia, o godz. 19:15
  BĘDZIE MOŻNA OBEJRZEĆ RELACJĘ Z GALI ROZDANIA NAGRÓD "TERAZ POLSKA"

  (Czytaj więcej... | 428 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 15-06-2012 o godz. 14:45:01


  Archiwum informacji: Informacja dot. udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2011 rok
  Administracja

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej 
  od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
  >>>>

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój
  zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
  od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
  >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 31-05-2012 o godz. 11:17:40


  Archiwum informacji: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 28/2012)
  Administracja

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do:

  1. oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.

  (Czytaj więcej... | 817 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 11-04-2012 o godz. 08:22:07


  Archiwum informacji: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 20,21/2012)
  Administracja

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA – ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) wywieszono na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do:

  1. oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 1 roku, w drodze bezprzetargowej,
  2. oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 10 lat, w drodze bezprzetargowej, na cele inwestycyjne.

  (Czytaj więcej... | 1161 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 21-03-2012 o godz. 09:12:32


  Archiwum informacji: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 2,3/2012)
  Administracja

  Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA – ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) wywieszono na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do:

  1. sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
  2. sprzedaży w drodze przetargu.

  (Czytaj więcej... | 904 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 09-02-2012 o godz. 12:47:05


  Archiwum informacji: Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 119/2011)
  Administracja Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U.NR 102 z 2010 r. poz. 651 z późn. zm. )

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA-ZDRÓJ
  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3, na tablicy ogłoszeń umieszczonej na parterze budynku, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do :

  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

  Zarządzenie nr  119/2011 z dnia  04 listopada  2011 roku

  Termin wywieszenia wykazu – od dn.  08 listopada    2011 roku do dn.
  29 listopada   2011 roku

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 08-11-2011 o godz. 17:17:34


  Archiwum informacji: Zaproszenie na konferencję  Burmistrz Miasta Polanica – Zdrój

  serdecznie zaprasza na konferencję podsumowującą realizację projektu pn. „Przebudowa Parku Zdrojowego w Polanicy – Zdroju wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”

  (Czytaj więcej... | 955 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 26-10-2011 o godz. 12:35:03


  Archiwum informacji: Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 102/2011)
  Administracja Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U.NR 102 z 2010 r. poz. 651 z późn. zm. )

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA-ZDRÓJ
  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3, na tablicy ogłoszeń umieszczonej na parterze budynku, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do :

  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

  Zarządzenie nr  102/2011 z dnia  23 września  2011 roku

  Termin wywieszenia wykazu – od dn.  26 września   2011 roku do dn.
  17 października   2011 roku

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 26-09-2011 o godz. 17:01:27


  Archiwum informacji: Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 98/2011)
  Administracja Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U.NR 102 z 2010 r. poz. 651 z późn. zm. )

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA-ZDRÓJ
  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3, na tablicy ogłoszeń umieszczonej na parterze budynku, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do :

  do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

  Zarządzenie nr  98/2011 z dnia  13 września  2011 roku

  Termin wywieszenia wykazu – od dn.  14 września   2011 roku do dn.
  05 października   2011 roku

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 14-09-2011 o godz. 12:14:57


  Archiwum informacji: Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 93/2011)
  Administracja

  I N F O R M A C J A
  BURMISTRZA MIASTA POLANICA-ZDRÓJ

         Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U.NR 102 z 2010 r. poz. 651 z późn. zm. )

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA-ZDRÓJ
  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3, na tablicy ogłoszeń umieszczonej na parterze budynku, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do :

  do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

  Zarządzenie nr  93/2011 z dnia  06 września  2011 roku

  Termin wywieszenia wykazu – od dn.  07 września   2011 roku do dn. 
  28 września  2011 roku

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 08-09-2011 o godz. 12:53:29


  Archiwum informacji: Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 91/2011)
  Administracja Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U.NR 102 z 2010 r. poz. 651 z późn. zm. )

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA-ZDRÓJ
  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3, na tablicy ogłoszeń umieszczonej na parterze budynku, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do :

  do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

  Zarządzenie nr  91/2011 z dnia  31 sierpnia  2011 roku

  Termin wywieszenia wykazu – od dn.  01 września   2011 roku do dn.
  22 września  2011 roku

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 01-09-2011 o godz. 13:00:13


  Archiwum informacji: Pomoc socjalna dla uczniów 2011/2012
  Administracja

  POMOC   SOCJALNA   DLA   UCZNIÓW
  na  rok  szkolny  2011/2012

  Niniejszym informuje się, że uczniowie zamieszkali na terenie  Polanicy – Zdroju mogą ubiegać się o stypendium szkolne.
  Miesięczna wysokość dochodu na osobę  w  rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania  się o stypendium, nie  może  być  większa  niż  351,-  zł   netto.
  Wzór   wniosku    należy   pobrać   w   Urzędzie  Miejskim, pok.  nr  10.    Szczegółowych    informacji    udziela    inspektor ds.   oświaty  w  Urzędzie    Miejskim   w    Polanicy – Zdroju, 
  ul.  Dąbrowskiego 3,   pok. nr  10,  tel.  74  86-80-610,   e-mail  :  oswiata@polanica.pl
           Wnioski   o   przyznanie   stypendium    na    rok    szkolny 2011/2012  należy  składać  w  Urzędzie  Miejskim  w Polanicy– Zdroju  w  terminie  do dnia 15  września  2011 roku.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 26-08-2011 o godz. 12:09:20


  Archiwum informacji: Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 85/2011)
  Administracja Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U.NR 102 z 2010 r. poz. 651 z późn. zm. )

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA-ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3, na tablicy ogłoszeń umieszczonej na parterze budynku, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do :

  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  ( lokal na rzecz najemcy )

  Zarządzenie nr  85/2011 z dnia  24 sierpnia  2011 roku

  Termin wywieszenia wykazu – od dn.  24 sierpnia  2011 roku do dn.
  14 września  2011 roku

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 24-08-2011 o godz. 14:36:09


  Archiwum informacji: Jesienna akcja szczepienia lisów
  Administracja Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że w dniach od 01 września 2011 r. do 10 września 2011 r. na terenie powiatu kłodzkiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie poprzez wyłożenie szczepionki doustnej z samolotów w ilości 20 dawek na 1 km2.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 23-08-2011 o godz. 15:33:06


  Archiwum informacji: Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 75/2011)
  Administracja Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. NR 102 z 2010 r. poz. 651  )

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA-ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3, na tablicy ogłoszeń umieszczonej na parterze budynku, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do :

  do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym   oraz  w drodze przetargu
  ( lokal na rzecz najemcy,   działki w przetargu)

  Zarządzenie nr  75/2011 z dnia 06 lipca  2011roku

  Termin wywieszenia wykazu – od dn.  08 lipca  2011 roku do dn.
  29 lipca 2011 roku

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 13-07-2011 o godz. 09:47:24


  Archiwum informacji: Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 77/2011)
  Administracja

  Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. NR 102 z 2010 r. poz. 651  )

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA-ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3, na tablicy ogłoszeń umieszczonej na parterze budynku, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do :

  do sprzedaży w drodze przetargu

  Zarządzenie nr  77/2011 z dnia 08 lipca  2011roku

  Termin wywieszenia wykazu – od dn.  12 lipca  2011 roku do dn.
  02 sierpnia 2011 roku

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 13-07-2011 o godz. 09:45:11


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  6010488
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  30-06-2011
  · INFOMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO NSP 2011
  13-06-2011
  · Przypomnienie NSP 2011
  31-05-2011
  · Informacja dot. udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2010 rok
  26-05-2011
  · Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 54/2011)
  05-04-2011
  · Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 28/2011, 33/2011, 36/2011)
  22-03-2011
  · Spotkanie dla kandydatów do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
  21-03-2011
  · Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
  14-03-2011
  · Zarządzenie Nr 23/2011
  08-03-2011
  · Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 21/2011)
  21-02-2011
  · Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 19/2011)

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·