Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Z.powyżej 30000-2018: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  Administracja

  AM-ZP.271.26.2018

  Przetarg nieograniczony pod nazwą:

  "Budowa budynku socjalno-biurowego Dom Sportowca"

   

   

  (Czytaj więcej... | 425 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 28-12-2018 o godz. 13:15:03


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE o VIII PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - DOM SPORTOWCA
  Administracja

  AM-ZP.271.26.2018

  BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO 
  "DOM SPORTOWCA" PRZETARG VIII

  Zamówienie dotyczy projektu:
  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w programy wiejskie.

  Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

  pod numerem: 660886-N-2018 w dniu 12.12.2018 r.

  (Czytaj więcej... | 1500 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 12-12-2018 o godz. 12:44:44


  Z.powyżej 30000-2018: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - chodnik Warszwska
  Administracja

  AM-ZP.271.22.2018

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą:

  Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Polanicy-Zdroju

  Pełna treść zawiadomienia (pdf)  >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 24-09-2018 o godz. 12:20:42


  Z.powyżej 30000-2018: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (przetarg chodnik)
  Administracja

  AM-ZP.271.22.2018

  Przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

  "Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Polanicy-Zdroju"

   

  (Czytaj więcej... | 617 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 21-09-2018 o godz. 09:52:03


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - chodnik ul. Warszawska
  Administracja

  PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ

  w POLANICY-ZDROJU

  Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  612667-N-2018 w dniu 04.09.2018r.

  Nr sprawy: AM-ZP.271.22.2018 

  Pytania i odpowiedzi >>>>  - dodano dnia 17.09.2018 r.

  (Czytaj więcej... | 2520 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 04-09-2018 o godz. 15:00:27


  Z.powyżej 30000-2018: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Administracja

  AM.ZP.271.19.2018

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pod nazwą:

  4 Doliny - inwestycje ograniczające ruch zmotoryzowanych w centrach miast

  przetarg V

   

   

  (Czytaj więcej... | 768 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 17-08-2018 o godz. 08:41:56


  Z.powyżej 30000-2018: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  Administracja

  AM.ZP.271.19.2018

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pod nazwą:

  " 4 Doliny - inwestycje ograniczające ruch zmotoryzowanych w centrach miast"

  przetarg V

  (Czytaj więcej... | 654 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 14-08-2018 o godz. 13:13:00


  Z.powyżej 30000-2018: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Administracja

  AM-ZP.271.17.2018

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zamówienie pod nazwą:

  Przebudowa ulicy Rubinowej w Polanicy-Zdroju

  (Czytaj więcej... | 374 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 03-08-2018 o godz. 08:00:43


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 4 Doliny (przetarg V)
  Administracja

  AM-ZP.271.19.2018

  Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Województwa Dolnosląskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

  4 Doliny - Indywidualny ruch zmotoryzowanych w centrach miast

  przetarg V

  Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

  pod numerem 596306-N-2018 w dniu 30.07.2018r.

  (Czytaj więcej... | 1924 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 30-07-2018 o godz. 12:16:56


  Z.powyżej 30000-2018: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Administracja

  AM-ZP.271.18.2018

  Dotyczy postępowania przetargowego:

  "4 Doliny  - Inwestycje ograniczające ruch zmotoryzowanych w centrach miast"

   

   

  (Czytaj więcej... | 453 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 30-07-2018 o godz. 11:39:08


  Z.powyżej 30000-2018: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  Administracja

  AM-ZP.271.18.2018

  Dotyczy postępowania przetargowego pod nazwą: "4 Doliny - Inwestycje ograniczające ruch zmotoryzowanych w centrach miast"

  - przetarg IV

  W dniu 26 lipca o godz. 12 odbyło się otwarcie ofert  złożonych na przetarg jw.

  (Czytaj więcej... | 505 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 27-07-2018 o godz. 10:50:20


  Z.powyżej 30000-2018: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  Administracja

  AM-ZP.271.17.2018

  Dotyczy: postępowania przetargowego na zamówienie pn.:

  Przebudowa ulicy Rubinowej w Polanicy-Zdroju  - II przetarg

  W dniu 19.07.2018r. odbyło się otwarcie ofert złożonych na przetarg jak wyżej.

  (Czytaj więcej... | 498 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 19-07-2018 o godz. 14:01:12


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
  Administracja

   

  AM-ZP.271.18.2018

  Zamówienie dotyczy projektu wspołfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

  4 Doliny - indywidualny ruch zmotoryzowanych w centrach miast

  Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

  587267-N-2018.

  (Czytaj więcej... | 1492 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 11-07-2018 o godz. 13:31:55


  Z.powyżej 30000-2018: ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
  Administracja

  AM-ZP.271.14.2018

  Postępowanie przetargowe na roboty budowlane pod nazwą:

  "4 Doliny - Inwestycje ograniczajace

  ruch zmotoryzowanych w centrach miast"

  pełna treść indformacji >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 06-07-2018 o godz. 12:43:07


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
  Administracja

  PRZEBUDOWA ULICY RUBINOWEJ w POLANICY-ZDROJU

  II przetarg

  Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 583235 - N-2018 w dniu 04.07.2018r.

  Nr referencyjny: AM-ZP.271.17.2018

   

  (Czytaj więcej... | 3367 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 04-07-2018 o godz. 11:13:23


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA
  Administracja

  Gmina Polanica-Zdrój unieważnia postępowanie  o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

  "PRZEBUDOWA ULICY RUBINOWEJ W POLANICY-ZDROJU"

   

  (Czytaj więcej... | 464 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 03-07-2018 o godz. 12:57:09


  Z.powyżej 30000-2018: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
  Administracja

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pod nazwą:

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Polanica-Zdrój w okresie od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2019r.

   

   

  (Czytaj więcej... | 619 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 22-06-2018 o godz. 13:35:40


  Z.powyżej 30000-2018: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - odpady komunalne
  Administracja

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

  z nieruchomości niezamieszakałych na terenie Gminy Polanica-Zdrój

  W dniu 19.06.2018r. odbyło się otwarcie ofert złożonych na przetarg jak wyżej.

  (Czytaj więcej... | 548 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 20-06-2018 o godz. 13:37:28


  Z.powyżej 30000-2018: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  Administracja


  4  Doliny - inwestycje ograniczające ruch zmotoryzowanych

  w centrach miast - przetarg III

  W dniu 18.06.2018r. odbyło się otwarcie ofert złozonych na przetarg jak wyżej.

  (Czytaj więcej... | 683 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 19-06-2018 o godz. 09:10:33


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
  Administracja

  Przebudowa ulicy Rubinowej w Polanicy-Zdroju

  Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 573729-N-2018 w dniu 15.06.2018r.

  Postępowanie posiada numer referencyjny - AM-ZP.271.16.2018.

  (Czytaj więcej... | 3285 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 15-06-2018 o godz. 09:44:21


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  6010573
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  11-06-2018
  · Przetarg nieograniczony - usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
  30-05-2018
  · 4 Doliny - inwestycje ograniczające ruch zmotoryzowanych -III przetarg
  13-04-2018
  · Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  12-04-2018
  · ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  30-03-2018
  · INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  29-03-2018
  · OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  27-03-2018
  · ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  22-03-2018
  · ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  · INFORMACJA Z OTWACIA OFERT
  16-03-2018
  · INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT i OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·