Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zam. do 30000 - 2018: Utrzymanie cmentarza komunalnego w Polanicy - Zdroju - brak rozstrzygnięcia
  Administracja
  Polanica - Zdrój, dn. 20.12.2018 r.
  SN.271.4.2018
   
  Zapytanie ofertowe dotyczące składania ofert na zadanie pn. „Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kłodzkiej w Polanicy-Zdroju oraz prowadzenie spraw związanych z pochówkiem zmarłych w okresie od  01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.” nie zostało rozstrzygnięte.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 20-12-2018 o godz. 08:47:53


  Zam. do 30000 - 2018: Utrzymanie cmentarza komunalnego w Polanicy - Zdroju
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 06.12.2018 r.
  SN.271.4.2018 
   
  ZAPYTANIE OFERTOWE
   
  „Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym
  terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kłodzkiej w Polanicy-Zdroju
  oraz prowadzenie spraw związanych z pochówkiem zmarłych
  w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.”

  (Czytaj więcej... | 1242 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 07-12-2018 o godz. 08:11:01


  Zam. do 30000 - 2018: ZAPYTANIE OFERTOWE - ubezpieczenie majątku Gminy oraz OC Gminy
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 16.11.2018 r.

  AM-ZP.271.25.2018

  UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ UBEZPIECZENIE
  ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
  GMINY POLANICA-ZDRÓJ NA OKRES 2 LAT

  (Czytaj więcej... | 3711 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 20-11-2018 o godz. 12:59:48


  Zam. do 30000 - 2018: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Administracja

  Zapytanie ofertowe pn.:

  "Obsługa bankowa i kasowa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2019-2022"

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>>

   

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 13-11-2018 o godz. 08:38:01


  Zam. do 30000 - 2018: ZAPYTANIE OFERTOWE - Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica
  Administracja

  AM-ZP.271.24.2018

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  na zadanie pod nazwą:

  "Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2019-2022"

  Pełna treść zapytania PDF >>>>

  Pytania i odpowiedzi >>>>

  Formularz oferty >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 23-10-2018 o godz. 13:07:15


  Zam. do 30000 - 2018: Zapytanie ofertowe pn. Realizacja nasadzeń roślinnych na terenie Polanicy-Zdroju
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 19.10.2018 r.

  SN.271.3.2018

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  1. Nazwa i adres Zleceniodawcy:
  Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  tel. 74 868 06 00, fax 74 868 10 46

  2. Tryb udzielenia zamówienia:
  Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia 29.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień do 30.000,00 euro.

  3. Opis przedmiotu zamówienia:
  Nazwa zadania: „Realizacja nasadzeń roślinnych na terenie Polanicy-Zdroju

  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie roślin i wykonanie nasadzeń roślinnych na terenie Parku Zdrojowego oraz trasy spacerowej Corso w Polanicy-Zdroju w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

  (Czytaj więcej... | 1908 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 19-10-2018 o godz. 15:59:00


  Zam. do 30000 - 2018: Zapytanie ofertowe - Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników turnieju Wspólnie u
  Administracja
  Polanica – Zdrój, dn. 09.08.2018 r.
  Gmina Polanica–Zdrój                                
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica–Zdrój

  UE.271.4.2018.PL
   
  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.
  „Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników turnieju Wspólnie uprawiamy sport albo jeden za wszystkich i wszyscy za jednego!”

  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
   

  (Czytaj więcej... | 1314 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 09-08-2018 o godz. 16:17:35


  Zam. do 30000 - 2018: Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego - „Zakwaterowanie i wyżywi
  Administracja
  UE.271.3.2018.PL                                                                                      Polanica - Zdrój, 09.08.2018 r.

  Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

  Gmina Polanica - Zdrój informuje, że unieważnia zapytanie ofertowe nr UE.271.3.2018.PL z dnia 02.08.2018 r. „Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników turnieju Wspólnie uprawiamy sport albo jeden za wszystkich i wszyscy za jednego!” ze względu na ważny interes Zamawiającego - organizatora turnieju.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 09-08-2018 o godz. 16:06:20


  Zam. do 30000 - 2018: Informacja o wyborze oferty - usuwanie azbestu
  Administracja

  Polanica-Zdrój, 2018-08-06

  SN.271.1.2018

   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego na wykonanie zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Polanica-Zdrój, wybrana została oferta firmy PPHU „EKO-GRUNT” Wojciech Wieczorek, ul. Goleszowska 15/20, 43-300 Bielsko - Biała.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 06-08-2018 o godz. 13:24:37


  Zam. do 30000 - 2018: Zapytanie ofertowe - Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników turnieju Wspólnie u
  Administracja
  Polanica – Zdrój, dn. 02.08.2018 r.
  Gmina Polanica–Zdrój                                
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica–Zdrój

  UE.271.3.2018.PL
   
  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.
  „Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników turnieju Wspólnie uprawiamy sport albo jeden za wszystkich i wszyscy za jednego!”

  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  (Czytaj więcej... | 1293 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 02-08-2018 o godz. 11:16:35


  Zam. do 30000 - 2018: Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 2018-07-27


  SN.271.1.2018

  ZAPYTANIE OFERTOWE
   
  Nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Polanica-Zdrój”.

  (Czytaj więcej... | 1079 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 27-07-2018 o godz. 14:21:07


  Zam. do 30000 - 2018: Zapytanie ofertowe - operator turniejuWspólnie uprawiamy sport albo jeden za wsz
  Administracja
  Polanica – Zdrój, dn. 23.07.2018 r.
  Gmina Polanica–Zdrój                  

  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica–Zdrój

  UE.271.3.2018.PL


  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

   

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.
  „Operator turnieju Wspólnie uprawiamy sport albo jeden za wszystkich i wszyscy za jednego!”


  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  (Czytaj więcej... | 1269 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 23-07-2018 o godz. 13:58:53


  Zam. do 30000 - 2018: Zapytanie ofertowe - nocleg i wyżywienie uczestników turnieju Wspólnie uprawiamy
  Administracja
   
   
   
   
  Polanica – Zdrój, dn. 18.07.2018 r.
  Gmina Polanica–Zdrój                                
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica–Zdrój

  UE.271.2.2018.PL
   
  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.
  „Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników turnieju Wspólnie uprawiamy sport albo jeden za wszystkich i wszyscy za jednego!”

  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  (Czytaj więcej... | 1506 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 19-07-2018 o godz. 13:59:33


  Zam. do 30000 - 2018: Zapytanie ofertowe-PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA DROGOWEGO POMIĘDZY ULICAMI SŁONECZNA R
  Administracja IT.271.4.2018.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2018-06-05

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA DROGOWEGO POMIĘDZY ULICAMI SŁONECZNA – POLNA W POLANICY-ZDROJU

  (Czytaj więcej... | 19589 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-06-2018 o godz. 12:31:37


  Zam. do 30000 - 2018: Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP
  Administracja
  BURMISTRZ MIASTA POLANICA-ZDRÓJ
  ZAPRASZA
  DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN:

   

  „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”


  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  - ZAKUP TORBY RATOWNICZEJ - 1 SZTUKA
  - ZAKUP DEFIBRYLATORA - 2 SZTUKI
  - ZAKUP ZESTAWU DO WYWAŻANIA DRZWI -  1 KOMPLET

  (Czytaj więcej... | 19396 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 16-05-2018 o godz. 12:56:48


  Zam. do 30000 - 2018: ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W POLANICY-ZDROJU – ETAP 3
  Administracja

  IT.271.3.2018.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2018-04-05

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W POLANICY-ZDROJU – ETAP 3

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro.

  I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
   Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej 9-11 cm w ul. Parkowej na odcinku 60 mb i szerokości 7, 80 m. Chodniki, krawężniki, rolka ściekowa z kostki granitowej przy krawężnikowa, pozostają bez zmian.

  (Czytaj więcej... | 2316 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 06-04-2018 o godz. 15:40:01


  Zam. do 30000 - 2018: Zapytanie ofertowe obejmujące pełnienie nadzoru inwestorskiego
  Administracja

  IT.271.5.2018                                                                                              Polanica-Zdrój 2018-03-30

  Zapytanie ofertowe
  obejmujące pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Stefana Żeromskiego w Polanicy-Zdroju”


  Lokalizacja zadania: Miasto Polanica-Zdrój – działka nr 2, 30, 31,4/1,4/3, obręb Nowy Wielisław oraz 38, 90, obręb Sokołówka w Polanicy-Zdroju

  (Czytaj więcej... | 25513 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 30-03-2018 o godz. 15:18:23


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  5868351
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·