Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprzedaż mienia 2018: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargów z 21.08.2018 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 29-08-2018 o godz. 12:36:35


  Sprzedaż mienia 2018: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju w rejonie ul. A. Mickiewicza w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:
  1) 80/26 (AM–3) o pow. 4 555 m², obręb Nowy Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00087863/9,
  2) 80/18 (AM–3) o pow. 1 546 m², obręb Nowy Zdrój, KW nr SW1K/00087853/6,
  3) 145/40 (AM–1) o pow. 3 408 m², obręb Nowy Zdrój, KW nr SW1K/00084201/0.

  (Czytaj więcej... | 8811 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 18-07-2018 o godz. 13:14:21


  Sprzedaż mienia 2018: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargu z 26.06.2018 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 04-07-2018 o godz. 15:20:07


  Sprzedaż mienia 2018: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 9)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 9 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 348/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 10749 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 25-05-2018 o godz. 14:58:33


  Sprzedaż mienia 2018: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargu z 27.02.2018 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 07-03-2018 o godz. 14:19:26


  Sprzedaż mienia 2018: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargu z 24.01.2018 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 01-02-2018 o godz. 12:30:34


  Sprzedaż mienia 2018: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 10)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Dębowej 16 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 302/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 12188 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 25-01-2018 o godz. 09:21:26


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  6010514
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·