Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Z.powyżej 30000-2019: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ( wodociąg Sportowa )
  Administracja

  AM-ZP.271.16.2019

  Dotyczy przetargu nieograniczonego  na zamówienie:

  "Budowa wodociągu w ul. Sportowej w Polanicy-Zdroju"

  • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 19-07-2019 o godz. 13:41:26


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE Z OTWARCIA OFERT I INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ( OSY )
  Administracja

  AM-ZP. 271.15.2019

  Dotyczy:postępowania w trybie przetargu nieograniconego na zadanie:

  "Otwarte Strefy Aktywności (OSA) przy ul. Sportowej i Tadeusza Gajcego"

  • unieważnienie >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 18-07-2019 o godz. 12:25:33


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (wodociąg Sportowa)
  Administracja

  AM-ZP.271.16.2019

  Przedmiot zamówienia:

  "BUDOWA WODOCIĄGU W UL. SPORTOWEJ W POLANICY-ZDROJU"

  Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 569393-N-2019 w dniu 04.07.2019 r.

  (Czytaj więcej... | 1293 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 04-07-2019 o godz. 13:43:39


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (OSY)
  Administracja

  AM-ZP.271.15.2019

  Przedmiot zamówienia:

  OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI ( OSA ) PRZY UL. SPORTOWEJ I UL. T. GAJCEGO

  Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 568032-N-2019 w dniu 02.07.2019r.

  (Czytaj więcej... | 1733 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 02-07-2019 o godz. 14:22:40


  Z.powyżej 30000-2019: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (ul. Polna II)
  Administracja

  AM-ZP.271.11.2019

  Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą:

  "Budowa wodociągu w ul. Polnej w Polanicy-Zdroju - przetarg II"

  (Czytaj więcej... | 404 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 16-05-2019 o godz. 10:45:38


  Z.powyżej 30000-2019: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (ul. Gajcego - II przetarg)
  Administracja

  AM-ZP.271.10.2019

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn:

  "Przebudowa ul. T. Gajcego w Polanicy-Zdroju - II przetarg"

  (Czytaj więcej... | 458 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 13-05-2019 o godz. 12:34:40


  Z.powyżej 30000-2019: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (wodociąg w ul. Polnej II)
  Administracja

  AM-ZP.271.11.2019

  Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą:

  "Budowa wodociągu w ul. Polnej w Polanicy-Zdroju"

   

  (Czytaj więcej... | 406 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 26-04-2019 o godz. 12:50:33


  Z.powyżej 30000-2019: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  Administracja

  AM-ZP.271.10.2019

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pod nazwą:

  " Przebudowa ul. T. Gajcego w Polanicy-Zdroju - II przetarg"

  (Czytaj więcej... | 430 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 25-04-2019 o godz. 13:17:26


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (wodociąg w ul. Polnej przetarg II )
  Administracja

  AM-ZP.271.11.2019

  Przedmiot zamówienia:

  "BUDOWA WODOCIAGU W UL. POLNEJ - II przetarg"

  Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem 535944-N-2019 w dniu 10.04.2019r.

   

  (Czytaj więcej... | 962 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 10-04-2019 o godz. 12:45:29


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY ( zieleń miejska)
  Administracja

  AM-ZP.271.9.2019

  Zadanie pod nazwą:

  "Konserwacja i utrzymywanie zieleni miejskiej w Polanicy-Zdroju w okresie od 16 kwietnia 2019r. do 15 kwietnia 2020r."

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 550070235 -N-2019 w dniu 10.04.2019r.

  (Czytaj więcej... | 558 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 10-04-2019 o godz. 11:24:45


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY ( zieleń-parki )
  Administracja

  AM-ZP. 271.8.2019

  Zadanie pod nazwą:

  " Konserwacja i utrzymanie Parku Zdrojowego i Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju w okresie od 16 kwietnia 2019r. do 15 kwietnia 2022r.

  Zamiar zawarcia umowy został ogłoszony w Biuletynie Zamowień Publicznych w dniu 10 kwietnia 2019r. pod numerem 550070138-N-2019

  (Czytaj więcej... | 532 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 10-04-2019 o godz. 11:18:50


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( Przebudowa ul. Gajcego ) - II przetarg
  Administracja

  AM-ZP.271.10.2019

  Gmina Polanica-Zdrój ogłasza postępowanie na zadanie pod nazwą:

  "Przebudowa ul. T. Gajcego w Polanicy-Zdroju"

  przetarg II

  Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 535216-N-2019 w dniu 09.04.2019r.

  (Czytaj więcej... | 1685 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 09-04-2019 o godz. 10:56:10


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU (wodociąg w ul. Polnej)
  Administracja

  AM-ZP.271.3.2019

  Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:

  "Budowa wodociągu w ul. Polnej w Polanicy-Zdroju"

  (Czytaj więcej... | 415 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 09-04-2019 o godz. 10:11:14


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU (Przebudowa ul. Gajcego)
  Administracja

  AM-ZP.271.6.2019

  Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie:

   "Przebudowa ul. T. Gajcego w Polanicy-Zdroju"

  (Czytaj więcej... | 389 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 08-04-2019 o godz. 13:05:09


  Z.powyżej 30000-2019: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (Przebudowa ul. Gajcego)
  Administracja

  AM-ZP.271.6.2019

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pod nazwą:

  "Przebudowa ulicy T. Gajcego w Polanicy-Zdroju"

  (Czytaj więcej... | 414 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 04-04-2019 o godz. 14:42:17


  Z.powyżej 30000-2019: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (zieleń parkowa i leśna)
  Administracja

  AM-ZP.271.5.2019

  Zamówienie pod nazwą: "Konserwacja i utrzymanie Parku Zdrojowego i Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju w okresie od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2022r."

  (Czytaj więcej... | 455 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 28-03-2019 o godz. 09:37:05


  Z.powyżej 30000-2019: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE (wodociąg w ul. Polnej)
  Administracja

  AM-ZP.271.3.2019

  Zamówienie pod nazwą:" Budowa wodociągu w ul. Polnej w Polanicy-Zdroju"

   

  (Czytaj więcej... | 417 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 28-03-2019 o godz. 09:30:09


  Z.powyżej 30000-2019: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (utrzymanie parków)
  Administracja

  AM-ZP.271.5.2019

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zamówienie:

  "Konserwacja i utrzymanie Parku Zdrojowego i Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju

  w okresie od 1 kwietnia 2019r. do 31 marca 2022r.

  (Czytaj więcej... | 539 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 22-03-2019 o godz. 13:02:07


  Z.powyżej 30000-2019: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (remonty cząstkowe)
  Administracja

  AM-ZP.271.1.2019

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie:

  "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników

  z masy bitumicznej na terenie Gminy Polanica-Zdrój"

  Pełna treść zawiadomienia o wyborze oferty >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 21-03-2019 o godz. 14:50:24


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Przebudowa ul. Gajcego)
  Administracja

  AM-ZP.271.6.2019

  Gmina Polanica-Zdrój  ogłasza postępowanie na zadanie pod nazwą:

  "Przebudowa ulicy T. Gajcego w Polanicy-Zdroju"

  Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  527695-N-2019 w dniu 20.03.2019r.

   

  (Czytaj więcej... | 2083 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 20-03-2019 o godz. 13:32:16


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  6010477
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  15-03-2019
  · INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - WODOCIĄG W UL. POLNEJ
  14-03-2019
  · OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI (ZIELEŃ PARKOWA I LEŚNA)
  12-03-2019
  · ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Konserwacja oświetlenia ulicznego
  08-03-2019
  · INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - remonty cząstkowe nawierzchni drog i chodników
  06-03-2019
  · INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Konserwacja oświetlenia ulicznego ...
  28-02-2019
  · OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POLNEJ
  26-02-2019
  · OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI (konserwacja oświetlenia ulicznego)
  21-02-2019
  · OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE (nawierzchnia dróg i chodników)
  17-01-2019
  · ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·