Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zam. do 30000 - 2019: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Administracja

  Polanica – Zdrój, dnia 13 czerwca 2019 r.

  RUE.040.3.2019.BS

  INFORMACJA
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  (Czytaj więcej... | 1044 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-06-2019 o godz. 15:29:46


  Zam. do 30000 - 2019: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Administracja

  Polanica–Zdrój, dnia 13 czerwca 2019 r.

  RUE.040.3.2019.BS

  INFORMACJA
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  (Czytaj więcej... | 1047 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-06-2019 o godz. 15:27:04


  Zam. do 30000 - 2019: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 13 czerwca 2019 r.
  RUE.040.3.2019.BS
  INFORMACJA
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  (Czytaj więcej... | 1038 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-06-2019 o godz. 15:23:08


  Zam. do 30000 - 2019: Wynajęcie bazy sportowej dla projektu „Gry sportowe bez granic”
  Administracja

  Gmina Polanica-Zdrój
  ul. J. Dąbrowskiego 3
  57-320 Planica–Zdrój

  Polanica–Zdrój, dnia 24 maja 2019 r.

  RUE.040.3.2019.BS

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Wynajęcie bazy sportowej dla działań w ramach projektu „Gry sportowe bez granic” współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

  Tryb udzielenia zamówienia:
  zapytanie cenowe realizowane z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
  29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.

  Opis przedmiotu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest usługa wynajęcia bazy sportowej dla działań w ramach projektu „Gry sportowe bez granic” współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, która obejmuje:

  (Czytaj więcej... | 1682 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 27-05-2019 o godz. 15:46:02


  Zam. do 30000 - 2019: Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników projektu „Gry sportowe bez granic"
  Administracja

  Gmina Polanica-Zdrój
  ul. J. Dąbrowskiego 3
  57-320 Planica–Zdrój

  Polanica – Zdrój, dnia 24 maja 2019 r.

  RUE.040.3.2019.BS

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Zakwaterowanie
  i wyżywienie uczestników projektu „Gry sportowe bez granic”
  współfinansowanego
  ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

  Tryb udzielenia zamówienia:
  zapytanie cenowe realizowane z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
  29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.

  Opis przedmiotu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania i wyżywienia uczestników projektu „Gry sportowe bez granic” współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa
  za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

  (Czytaj więcej... | 1679 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 27-05-2019 o godz. 15:33:48


  Zam. do 30000 - 2019: Operator działań w ramach projektu „Gry sportowe bez granic”
  Administracja

  Gmina Polanica-Zdrój
  ul. J. Dąbrowskiego 3
  57-320 Planica–Zdrój

  Polanica–Zdrój, dnia 24 maja 2019 r.

  RUE.040.3.2019.BS

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Operator działań w ramach projektu „Gry sportowe bez granic” współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

  Tryb udzielenia zamówienia:
  zapytanie cenowe realizowane z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
  29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.

  Opis przedmiotu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest usługa operatora działań w ramach projektu „Gry sportowe bez granic” współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa
  za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, która obejmuje:

  (Czytaj więcej... | 1683 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 27-05-2019 o godz. 13:26:38


  Zam. do 30000 - 2019: ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji projektowej
  Administracja
  Polanica-Zdrój 2019-04-30


  IT.271.7.2019.TP

  Gmina Polanica-Zdrój
  ul. Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej
  w ul. Sportowej (odcinek 200 mb) w Polanicy-Zdroju.


  1.Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej budowy sieci wodociągowej w ul. Sportowej w Polanicy-Zdroju – działka 113 i 114/1, obręb Nowy Zdrój w Polanicy-Zdroju. Odcinek od istniejącego rurociągu PEHD Dn 315 do istniejącego hotelu – ok. 200 mb.

  (Czytaj więcej... | 1731 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 30-04-2019 o godz. 13:47:15


  Zam. do 30000 - 2019: REMONT POMIESZCZEŃ OPS W POLANICY-ZDROJU
  Administracja

  IT.271.1.2019.TP                                                                       Polanica-Zdrój 2019-03-07

   
  ZAPYTANIE OFERTOWE
   
  REMONT POMIESZCZEŃ OPS W POLANICY-ZDROJU
   
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

  (Czytaj więcej... | 2143 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 07-03-2019 o godz. 09:54:40


  Zam. do 30000 - 2019: Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa ul. Żeromskiego
  Administracja
  IT.271.5.2019.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2019-02-26

   

  Gmina Polanica-Zdrój
  ul. Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój  ZAPYTANIE OFERTOWE

  na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żeromskiego w Polanicy-Zdroju – odcinek od ul. skrzyżowania ul. Żeromskiego z ul. Prusa do ul. Gajcego w Polanicy-Zdroju

  (Czytaj więcej... | 19316 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 27-02-2019 o godz. 16:12:20


  Zam. do 30000 - 2019: REMONT POMIESZCZEŃ OPS W POLANICY-ZDROJU
  Administracja

  IT.271.1.2019.TP                                                                               Polanica-Zdrój 2019-02-12

   
  ZAPYTANIE OFERTOWE
   
  REMONT POMIESZCZEŃ OPS W POLANICY-ZDROJU
   
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza Miastaa Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

  (Czytaj więcej... | 19798 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 12-02-2019 o godz. 14:00:29


  Zam. do 30000 - 2019: Informacja o wyborze oferty
  Administracja
   
   
   
  Polanica - Zdrój, dn. 01.02.2019 r.

  SN.271.2.2019
   
  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zadania pn.: „Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kłodzkiej w Polanicy-Zdroju oraz prowadzenie spraw związanych z pochówkiem zmarłych w okresie od  01.02.2019 r. do 31.12.2020 r.” wybrana została oferta firmy:

  Zakład Pogrzebowy „CONCORDIA” s.c.
  Renata Urbaniak, Klaudia Wala

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 05-02-2019 o godz. 14:59:06


  Zam. do 30000 - 2019: Informacja z otwarcia ofert - projekt przebudowy ul. Kłodzkiej
  Administracja

  IT.271.2.2019TP

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

  Dotyczy: zapytania ofertowego pod nazwą: "na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kłodzkiej w Polanicy-Zdroju (dr. 388) na odcinku od ul. Warszawskiej – Wojska Polskiego do ul. Tranzytowej w Polanicy-Zdroju"

  (Czytaj więcej... | 482 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 01-02-2019 o godz. 11:49:11


  Zam. do 30000 - 2019: Informacja z otwarcia ofert projekt przebudowy ul. Kłodzkiej w Polanicy - Zdroju
  Administracja

  Polanica - Zdrój, dn. 31.01.2019 r.

  IT.271.2.2019TP

  Zapytanie ofertowe pod nazwą:

  "na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kłodzkiej w Polanicy-Zdroju (dr. 388) na odcinku od ul. Warszawskiej – Wojska Polskiego do ul. Tranzytowej w Polanicy-Zdroju"

  Informacja z otwarcia ofert

  (Czytaj więcej... | 659 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 01-02-2019 o godz. 11:36:32


  Zam. do 30000 - 2019: Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym terenu cmentarza
  Administracja
   
   
  Polanica-Zdrój, 18.01.2019 r.

  SN.271.2.2019

   
  ZAPYTANIE OFERTOWE
   
  Nazwa zadania: „Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kłodzkiej w Polanicy-Zdroju oraz prowadzenie spraw związanych z pochówkiem zmarłych w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2020 r.”

  (Czytaj więcej... | 1153 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 18-01-2019 o godz. 12:42:07


  Zam. do 30000 - 2019: Wykonywanie prac na terenach lasów komunalnych
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 18.01.2019 r.
  SN.271.1.2019
   
  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
   
  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zadania pn.: „Wykonywanie prac na terenach lasów komunalnych w Polanicy-Zdroju w latach 2019-2020.” wybrana została oferta firmy:

  Firma Usługowo-Handlowa „DRWAL” Marian Cholewa.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 18-01-2019 o godz. 12:29:34


  Zam. do 30000 - 2019: Projekt przebudowy ul. Kłodzkiej w Polanicy - Zdroju
  Administracja
  IT.271.2.2019.TP                                                         Polanica-Zdrój 2019-01-10

   

  Gmina Polanica-Zdrój
  ul. Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój  ZAPYTANIE OFERTOWE
   
  na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kłodzkiej w Polanicy-Zdroju (dr. 388) na odcinku od ul. Warszawskiej – Wojska Polskiego do ul. Tranzytowej w Polanicy-Zdroju

  (Czytaj więcej... | 1328 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 15-01-2019 o godz. 13:18:06


  Zam. do 30000 - 2019: REMONT POMIESZCZEŃ OPS W POLANICY-ZDROJU
  Administracja

  IT.271.1.2019.TP                                                                               Polanica-Zdrój 2019-01-07

   
  ZAPYTANIE OFERTOWE
   
  REMONT POMIESZCZEŃ OPS W POLANICY-ZDROJU
   
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

  (Czytaj więcej... | 1870 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 10-01-2019 o godz. 13:43:54


  Zam. do 30000 - 2019: Prace w lasach komunalnych na lata 2019 - 2020
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 03.01.2019
  SN.271.1.2019
   
  ZAPYTANIE OFERTOWE
   

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie usługi polegającej na wykonywaniu prac na terenach lasów komunalnych w Polanicy-Zdroju w latach 2019-2020.

  (Czytaj więcej... | 855 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 03-01-2019 o godz. 14:27:49


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  6010715
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·