Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Archiwum ogłoszeń: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
  Administracja

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 04-10-2018 o godz. 19:12:48


  Archiwum ogłoszeń: Ogłoszenie - trening systemu wczesnego ostrzegania
  Administracja
   
  Ogłoszenie

   

  Informuję mieszkańców Polanicy-Zdroju,
  że w dniu 15 czerwca 2018 r. o godz. 12:00
  w ramach treningu systemu wczesnego ostrzegania
  zostaną włączone syreny alarmowe
  „odwołanie alarmu”
  ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

   

  Jerzy Terlecki
  Burmistrz Miasta
  Szef Obrony Cywilnej
  Polanicy-Zdroju

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 14-06-2018 o godz. 11:57:09


  Archiwum ogłoszeń: OBWIESZCZENIE
  Administracja

  Polanica Zdrój, 2014-12-31

  SN.6324.4.2014

  OBWIESZCZENIE

  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój

  o przystąpieniu do opracowania projektów Koncepcji gospodarki ściekowej dla Gminy Polanica-Zdrój oraz Propozycji planu aglomeracji Polanica-Zdrój

   

  Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektów dokumentów pn.:

  Koncepcja gospodarki ściekowej dla gminy Polanica-Zdrój

  Propozycja planu aglomeracji Polanica-Zdrój

  (Czytaj więcej... | 3941 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 31-12-2014 o godz. 12:27:34


  Archiwum ogłoszeń: OGŁOSZENIE o zbiórce odpadów wielkogabarytowych
  Administracja

  OGŁOSZENIE
  o zbiórce odpadów wielkogabarytowych
  (w tym zużytego sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego)

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju informuje,
  że w dniu 4 października 2014 r.
  S O B O T A
  od godziny 9.00
  przeprowadzona zostanie na terenie miasta Polanica-Zdrój
  ZBIÓRKA ODPADÓW
  WIELKOGABARYTOWYCH

  (Czytaj więcej... | 1209 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 02-10-2014 o godz. 11:15:15


  Archiwum ogłoszeń: ogłoszenie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju (sierpień 2013)
  Administracja

  RM.0002.42.2013
  Polanica – Zdrój, dnia 22.08.2013 r.

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 27 sierpnia 2013 R. GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ XLII SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2010-2014

  Porządek obrad :

  (Czytaj więcej... | 2125 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 22-08-2013 o godz. 17:33:07


  Archiwum ogłoszeń: XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju
  Administracja

  RM.0002.39.2013
  Polanica – Zdrój, dnia 22.05.2013 r.

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 28 MAJA 2013 R. GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ XXXIX SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2010-2014

  Porządek obrad:  Notatka:
  wprowadzono koprektę błędu pisarskiego w numeracji w pkt.9.

  (Czytaj więcej... | 1989 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 22-05-2013 o godz. 12:57:29


  Archiwum ogłoszeń: ogłoszenie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju
  Administracja

  RM.0002.36.2013  
  Polanica – Zdrój, dnia 19.04.2013 r.

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 25 KWIETNIA 2013 R. GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ XXXVI SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2010-2014

  Porządek obrad :

  (Czytaj więcej... | 2239 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 19-04-2013 o godz. 15:58:41


  Archiwum ogłoszeń: ogłoszenie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
  Administracja

  RM.0002.34.2013
  Polanica – Zdrój, dnia 20.03.2013 r.

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 26 MARCA 2013 R. GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ XXXIV SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2010-2014

  Porządek obrad :

  (Czytaj więcej... | 2344 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 25-03-2013 o godz. 15:17:11


  Archiwum ogłoszeń: XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU - ogłoszenie
  Administracja

  RM.0002.32.2013                                                   
  Polanica – Zdrój, dnia 06.02.2013 r.

   

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 11 LUTEGO 2013 R. GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ XXXII SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2010-2014

  Porządek obrad :

  (Czytaj więcej... | 1305 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 06-02-2013 o godz. 14:59:23


  Archiwum ogłoszeń: Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie
  Administracja

  RM.0002.31.2013
  Polanica – Zdrój, dnia 24.01.2013 r.

   

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 29 STYCZNIA 2013 R. GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ XXXI SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2010-2014

   

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 1804 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 24-01-2013 o godz. 11:51:36


  Archiwum ogłoszeń: Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie
  Administracja

  RM.0002.25.2012

  Polanica – Zdrój, dnia 20.09.2012 r.

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 27 WRZEŚNIA 2012 R. GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ XXV SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2010-2014

  Porządek obrad :

  (Czytaj więcej... | 2563 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 20-09-2012 o godz. 15:51:45


  Archiwum ogłoszeń: Obw. Wojewody Dolnośląskiego - dot. zatwierdzenia projektu modernizacji lini 309
  Administracja

  OBWIESZCZENIE
  WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

  Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

  zawiadamiam

  że w dniu 9 maja 2012 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nrl-K/Z/ 144/12 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę inwestycji pn.:
  Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe + Kudowa - Zdrój. Stacja Polanica Zdrój".

  (Czytaj więcej... | 1020 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 01-06-2012 o godz. 15:11:39


  Archiwum ogłoszeń: XXI Sesja Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
  Administracja

  RM.0002.21.2012             Polanica – Zdrój, dnia 21.05.2012 r.

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 24 MAJA 2012 R. GODZ. 14.00.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ XXI SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2010-2014

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 2100 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 21-05-2012 o godz. 17:48:47


  Archiwum ogłoszeń: Obw. Wojewody Dolnośląskiego - dot. projektu modernizacji lini kolejowej nr 309
  Administracja

  OBWIESZCZENIE
  WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

  Na podstawie art. 9ac ust. 1 i ust. la ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),

  zawiadamiam

  że na wniosek Inwestora -  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie Oddział we Wrocławiu ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław reprezentowanego przez Panią Katarzynę Pszczółkowską, z dnia 1  marca 2012r. (data wpływu 6 marca 2012r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę:
  „Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe + Kudowa - Zdrój. Stacja Polanica Zdrój"

  (Czytaj więcej... | 1328 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 13-04-2012 o godz. 10:31:17


  Archiwum ogłoszeń: ZBIÓRKA RTV/AGD
  Administracja

  OGŁOSZENIE

  o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

   

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju informuje, że w dniach

   

  od 10 do 20 kwietnia 2012 r.

  w godzinach od 8.00 do 14.00

  (z wyłączeniem soboty i niedzieli)

   

  przeprowadzona zostanie na terenie miasta Polanica-Zdrój

   

  ZBIÓRKA ODPADÓW ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (RTV, AGD, komputery, narzędzia elektryczne itp.)

   

  Zbiórka odpadów odbędzie się na terenie stacji przeładunkowej odpadów przy ul. Polnej 1 w Polanicy-Zdroju (baza MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. Oddział Oczyszczania Miasta).

   

  W związku z powyższym, prosimy o dostarczenie wyżej wymienionych odpadów od wtorku (10.04.2012) do piątku (13.04.2012) oraz od poniedziałku (16.04.2012) do piątku (20.04.2012), w godzinach od 8.00 do 14.00, do stacji przeładunkowej odpadów przy ul. Polnej 1 w Polanicy-Zdroju.

  Przejęcie odpadów od mieszkańców miasta jest nieodpłatne.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 06-04-2012 o godz. 12:55:37


  Archiwum ogłoszeń: ogłoszenie o XIX sesji Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju
  Administracja

  RM.0002.19.2012                                                                       
  Polanica – Zdrój, dnia 26.03.2012 r.

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 29 MARCA 2012 R. GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ XIX SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2010-2014

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 3041 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 26-03-2012 o godz. 18:28:59


  Archiwum ogłoszeń: Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie
  Administracja

  RM.0002.18.2012
  Polanica – Zdrój, dnia 23.02.2012 r.

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 28 LUTEGO 2012 R. GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ XVIII SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2010-2014

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 1948 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 24-02-2012 o godz. 12:21:26


  Archiwum ogłoszeń: OBW. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO-likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego..
  Administracja

  Zawiadomienie o  wydaniu decyzji Nr I-Ps-16/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_12 w relacji: ZO_Kłodzko Nowe RD_15-WD_Polanica-Zdrój.

  Pełna treść obwieszczenia (pdf) >>>>

   

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 13-02-2012 o godz. 13:33:15


  Archiwum ogłoszeń: OBW. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO-likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego..
  Administracja Zawiadomienie o  wydaniu decyzji Nr I-Ps-5/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_13 w relacji: WD_Polanica-Zdrój - WD_Szczytna.

  Pełna treść obwieszczenia (pdf)
  >>>>

  (Czytaj więcej... | 560 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 10-02-2012 o godz. 18:12:43


  Archiwum ogłoszeń: Ogłoszenie
  Administracja
  Uchwała Nr III/13/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2012 r.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 30-01-2012 o godz. 10:46:09


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  6010749
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  25-01-2012
  · Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie
  21-12-2011
  · Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie
  16-12-2011
  · Obw. Wojewody Dolnośląskiego-modernizacja linii kolejowej nr 309-decyzja
  05-12-2011
  · Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie
  25-11-2011
  · Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie
  16-11-2011
  · Obwieszczenie WOJEDOWY DOLNOŚLĄSKIEGO-likwidacja obszarów wykluczenia informa..2
  10-11-2011
  · ogłoszenie o spotkaniach z mieszkańcami w okręgach wyborczych
  09-11-2011
  · OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta
  21-10-2011
  · Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie
  23-09-2011
  · Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·