Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego wraz (...) - 12.12.2018 r.
  Administracja Polanica-Zdrój, dnia 30  listopada 2018 r.

  RM.0012.3.2.2018
  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  WSPÓLNYM  KOMISJI  BUDŻETU  I  MIENIA KOMUNALNEGO  
  WRAZ  Z  POZOSTAŁYMI  KOMISJAMI  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  GRUDNIU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  12 grudnia  2018  r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2052 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 30-11-2018 o godz. 13:38:32


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Społecznych-5.12.2018 r.
  Administracja Polanica-Zdrój, dnia 27  listopada 2018 r.
  RM.0012.5.1.2018

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU    KOMISJI  UZDROWISKOWEJ I SPRAW SPOŁECZNYCH
   RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY – ZDROJU W  MIESIĄCU  GRUDNIU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  5 grudnia  2018  r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 3208 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 27-11-2018 o godz. 15:15:02


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego wraz z (....) - 28.11.2018 r.
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 22  listopada 2018 r.
  RM.0012.1.1.2018


  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  WSPÓLNYM  KOMISJI  BUDŻETU  I  MIENIA KOMUNALNEGO  
  WRAZ  Z  POZOSTAŁYMI  KOMISJAMI  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  LISTOPADZIE  2018 r.  Zawiadamiam, że na dzień  28 listopada  2018  r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.


  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2355 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 22-11-2018 o godz. 14:53:23


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej- 16.11.2018r.
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 8 listopada 2018  r.
  RM.0012.7.9.2018        

   
  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  LISTOPADZIE  2018  r.
   
  Zawiadamiam, że na dzień   16 listopada 2018 r.   o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w terenie oraz w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2340 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 08-11-2018 o godz. 14:58:17


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych-22.10.2018 r.
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 15 października 2018 r.
  RM.0012.2.7.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2018 r.

  Zawiadamiam, że na dzień  22 października 2018 r. o godz. 13.00  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2587 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 15-10-2018 o godz. 11:33:38


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacji,Kultury, Sportu i Turystyki - 17.09.2018 r.
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 4 października  2018 r.
  RM.0012.3.7.2018

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU  PAŹDZIERNIKU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  17 października 2018 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1942 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 04-10-2018 o godz. 09:33:29


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego -
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 21 września  2018 r.
  RM.0012.5.9.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU  2018 r. - ZMIANY

  (Czytaj więcej... | 2341 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 21-09-2018 o godz. 13:44:57


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagpospodarowania PRzestrzennego
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 19 września  2018 r.
  RM.0012.5.9.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  1 października 2018 r.   o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju
  (parter), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2944 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 20-09-2018 o godz. 10:00:16


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki-26.09.2018 r.
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 13 września  2018 r.
  RM.0012.3.6.2018

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU  WRZEŚNIU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  26 września 2018 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2196 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 14-09-2018 o godz. 10:30:40


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji bezpieczęństwa Publicznego-17.09.2018r.
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia  10 września 2018 r.
  RM.0012.4.6.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień 19 września 2018 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w  sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2229 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 10-09-2018 o godz. 12:51:41


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów Publicznych - 12.09.2018r.
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia  5 września 2018 r.
  RM.0012.2.6.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH WRAZ
  Z POZOSTAŁYMI  KOMISJAMI
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  12 września 2018 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju
  (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2670 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 05-09-2018 o godz. 13:18:35


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Statutowej - 7.09.2018 r.
  Administracja

  Polanica – Zdrój, dnia 31 sierpnia 2018 r.
  RM.0012.6.2.2018

   
  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI STATUTOWEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2018 r.
   
  Zawiadamiam, że na dzień  7 września 2018 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2518 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 31-08-2018 o godz. 14:25:53


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego-3
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 28 sierpnia  2018 r.
  RM.0012.5.8.2018
  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU WRZEŚNIU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  3 września 2018 r.   o godz. 13.30 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju
  (parter), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 3469 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 28-08-2018 o godz. 14:44:04


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej -20.08.2018 r.
  Administracja Polanica-Zdrój, dnia 13 sierpnia  2018  r.
  RM.0012.7.7.2018        

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  SIERPNIU  2018  r.


  Zawiadamiam, że na dzień   20 sierpnia  2018 r.   o godz. 11.00  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w terenie oraz w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2255 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 13-08-2018 o godz. 14:34:59


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 16.08.2018 r.
  Administracja Polanica - Zdrój, dnia 13 sierpnia 2018 r.
  RM.0012.1.7.2018                                             

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU SIERPNIU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  16 sierpnia 2018 r. o godz. 13.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2552 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 13-08-2018 o godz. 13:03:35


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego-1
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 9 lipca  2018 r.
  RM.0012.5.7.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  LIPCU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  11 lipca 2018 r.   o godz. 14.00 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju
  (parter), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2368 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 09-07-2018 o godz. 15:13:43


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowe, Ekologii i Pomocy Społecznej -3.07.2018 r. - z
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 29 czerwca  2018  r.

  RM.0012.7.6.2018       
   
  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  LIPCU  2018  r. – ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA
   
  Zawiadamiam, że nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju zwołanego na dzień  3 lipca 2018 r.

  (Czytaj więcej... | 2084 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 29-06-2018 o godz. 12:00:40


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzeine Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej-3.07.2018r.
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 25 czerwca 2018 r.
  RM.0012.7.6.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I POMOCY SPOŁECZNEJ RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU LIPCU 2018 r.

  Zawiadamiam, że na dzień 3 lipca 2018 r. o godz. 13.30 zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w terenie oraz w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1895 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 25-06-2018 o godz. 14:27:19


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Statutowej
  Administracja                          Polanica – Zdrój, dnia 20 czerwca 2018 r.
  RM.0012.6.1.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI STATUTOWEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU CZERWCU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  28 czerwca 2018 r. o godz. 13.00  zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 3173 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 20-06-2018 o godz. 14:31:54


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego-1
  Administracja                      Polanica – Zdrój, dnia 8 czerwca 2018 r.
  RM.0012.5.6.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  CZERWCU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  19 czerwca 2018 r.   o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (parter), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 3139 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 08-06-2018 o godz. 15:15:03


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  5258641
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  25-05-2018
  · Posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów Publicznych - 6.06.2018r.
  22-05-2018
  · Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego - 7.06.2018r.
  30-04-2018
  · Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych -10.05.2018 r.
  27-04-2018
  · Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagosp. Przestrzennego- 14.05.201
  · Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 9.05.2018
  · Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 8.05.2018 r.
  24-04-2018
  · Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej- 9.05.2018 r.
  20-04-2018
  · Posiedzenie Komisji Edukacij, Kultury, Sportu i Turystyki - 16.05.2018
  16-04-2018
  · Posiedzenie Komisji Rewizyjnej-24.04.2018 r.
  · Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej-26.04.2018 r.

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·