Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprzedaż mienia 2012: Informacje o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2012 r.
  Administracja Informacje o wynikach przetargów na sprzedaż i oddanie w dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych i lokalowych, przeprowadzonych w 2012 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 10-06-2013 o godz. 16:01:22


  Sprzedaż mienia 2012: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/9-10, 14, 15)
  Administracja

  OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 2, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, §4, §6, §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ulicy Mickiewicza, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  (Czytaj więcej... | 4868 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 14-11-2012 o godz. 09:10:00


  Sprzedaż mienia 2012: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/6-8)
  Administracja

  OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 2, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, §4, §6, §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ulicy Mickiewicza, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  (Czytaj więcej... | 4439 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 31-10-2012 o godz. 17:30:10


  Sprzedaż mienia 2012: Ogłoszenie o przetargu (ul. Zdrojowa i Mickiewicza)
  Administracja

  OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 2, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, §4, §6, §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ulicy Zdrojowej oraz Mickiewicza, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  (Czytaj więcej... | 5253 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 31-10-2012 o godz. 17:23:47


  Sprzedaż mienia 2012: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 145/17,18,20 i 21)
  Administracja

  OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 2, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, §4, §6, §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ulicy Zdrojowej, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  (Czytaj więcej... | 4933 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 31-10-2012 o godz. 17:18:01


  Sprzedaż mienia 2012: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/18, 21-24)
  Administracja

  OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 2, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, §4, §6, §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ulicy Mickiewicza, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  (Czytaj więcej... | 5264 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 31-10-2012 o godz. 17:10:47


  Sprzedaż mienia 2012: Ogłoszenie o przetargu (ul. Kościuszki i Rubinowa)
  Administracja

  OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 2, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, §4, §6, §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ulicy Kościuszki/Baczyńskiego oraz Rubinowej, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  (Czytaj więcej... | 5310 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 31-10-2012 o godz. 17:04:07


  Sprzedaż mienia 2012: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 116/19, 116/22 i 121/10)
  Administracja

  OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 2, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, §4, §6, §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Polanicy–Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej, oznaczonej numerami geodezyjnymi:

  (Czytaj więcej... | 4149 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 26-09-2012 o godz. 09:25:56


  Sprzedaż mienia 2012: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/9-10, 14, 15)
  Administracja

  OGŁOSZENIE

  Zgodnie z art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, §4, §6, §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ulicy Mickiewicza, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  (Czytaj więcej... | 4923 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 12-09-2012 o godz. 08:18:39


  Sprzedaż mienia 2012: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/5-8)
  Administracja

  OGŁOSZENIE

  Zgodnie z art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, §4, §6, §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ulicy Mickiewicza, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  (Czytaj więcej... | 4992 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 12-09-2012 o godz. 08:12:17


  Sprzedaż mienia 2012: Ogłoszenie o przetargu (ul. Zdrojowa i Mickiewicza)
  Administracja

  OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, §4, §6, §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ulicy Zdrojowej oraz Mickiewicza, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  (Czytaj więcej... | 5308 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 05-09-2012 o godz. 09:00:45


  Sprzedaż mienia 2012: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 145/17,18,20 i 21)
  Administracja

  OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, §4, §6, §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ulicy Zdrojowej, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  (Czytaj więcej... | 4988 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 05-09-2012 o godz. 08:53:09


  Sprzedaż mienia 2012: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/18, 21-24)
  Administracja

  OGŁOSZENIE

  Zgodnie z art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, §4, §6, §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ulicy Mickiewicza, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  (Czytaj więcej... | 5316 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 05-09-2012 o godz. 08:46:57


  Sprzedaż mienia 2012: Ogłoszenie o przetargu (ul. Kościuszki i Rubinowa)
  Administracja

  OGŁOSZENIE

  Zgodnie z art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, §4, §6, §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ulicy Kościuszki/Baczyńskiego oraz Rubinowej, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  (Czytaj więcej... | 5722 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 05-09-2012 o godz. 08:40:30


  Sprzedaż mienia 2012: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 116/19,116/22 i 121/10)
  Administracja

  OGŁOSZENIE


  Na podstawie art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 2, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, §4, §6, §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Polanicy–Zdroju przy ulicy Bystrzyckiej, oznaczonej numerami geodezyjnymi:

  (Czytaj więcej... | 4112 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 25-07-2012 o godz. 12:05:27


  Sprzedaż mienia 2012: Ogłoszenie o przetargu (ul. Zdrojowa i Mickiewicza)
  Administracja

  OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, §4, §6, §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ulicy Zdrojowej oraz Mickiewicza, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  (Czytaj więcej... | 5183 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 18-07-2012 o godz. 09:03:20


  Sprzedaż mienia 2012: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 145/17,18,20 i 21)
  Administracja

  OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, §4, §6, §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ulicy Zdrojowej, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  (Czytaj więcej... | 4865 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 18-07-2012 o godz. 08:43:24


  Sprzedaż mienia 2012: Ogłoszenie o przetargu (ul. Kościuszki i Rubinowa)
  Administracja

  OGŁOSZENIE

  Zgodnie z art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, §4, §6, §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ulicy Kościuszki/Baczyńskiego oraz Rubinowej, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  (Czytaj więcej... | 5600 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 11-07-2012 o godz. 17:13:15


  Sprzedaż mienia 2012: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/18, 21-24)
  Administracja

  OGŁOSZENIE

  Zgodnie z art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, §4, §6, §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ulicy Mickiewicza, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  (Czytaj więcej... | 5202 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 11-07-2012 o godz. 17:05:19


  Sprzedaż mienia 2012: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/5-10, 14, 15)
  Administracja

  OGŁOSZENIE

  Zgodnie z art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, §4, §6, §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ulicy Mickiewicza, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  (Czytaj więcej... | 5830 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 04-07-2012 o godz. 10:50:02


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  6010496
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  30-05-2012
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 116/19,116/22 i 121/10)
  25-04-2012
  · Ogłoszenie o przetargu - 3-letnia dzierżawa lokalu użytkowego
  04-04-2012
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 116/19,116/22 i 121/10)
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 434/33,34 i 35)
  21-03-2012
  · Ogłoszenie o przetargu - 3-letnia dzierżawa lokalu użytkowego
  07-03-2012
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/5, 80/6, 80/7, 80/8, 80/9, 80/10, 80/14, 80/15
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/24, 80/26, 80/18, 80/21, 80/22, 80/23)

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·